Valtion liikuntaneuvosto

Suunta-asiakirjat

8.1.2019 16.21

Liikunnan tiedolla johtamisen suunta-asiakirja 2020–2024

Liikunnan tiedolla johtamisen suunta-asiakirjassa 2020–2024 linjataan opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamien tutkimushankkeiden teema-alueet, hakemusprosessi ja hakemusten arvioinnin perustelut tuleville vuosille. Lisäksi tarkastellaan tiedolla johtamista osana liikuntapoliittista päätöksentekoa ja liikunnan tiedolla johtamisen resursointia.

Tutkimuksen rahoittamisen ydintavoitteena on innovatiivisen, monialaisen ja sovellettavuusarvoltaan korkean liikuntatutkimuksen tukeminen. Ministeriö rahoittaa vuosina 2020–2024 liikuntatieteellisiä tutkimushankkeita teema-alueilta, jotka ovat johdettu liikunnan toimialalle asetetuista yhteiskunnallisista vaikuttavuustavoitteista. Teema-alueet ovat:


1. Fyysisesti aktiivisen elämäntavan edistäminen

2. Liikunnan yhdenvertainen saavutettavuus

3. Liikuntaan ja urheiluun osallistumisen lisääminen

4. Huippu-urheilun tuloksellisuus ja vastuullisuus

 

Liikunnan tiedolla johtamisen suunta-asiakirjan on valmistellut yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikkö sekä valtion liikuntaneuvosto.

 

Suunta-asiakirja on luettavissa sähköisesti: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-611-9


Opetus- ja kulttuuriministeriön strategisena tavoitteena on päätöksenteon perustaminen yhä vahvemmin tutkittuun tietoon. Ministeriö on rahoittanut veikkausvoittovaroista liikuntatieteellistä tutkimusta, siihen liittyvää tiedonvälitystoimintaa sekä muita liikunnan tiedolla johtamista edistäviä toimenpiteitä vuosittain noin kymmenellä miljoonalla eurolla. Ministeriö on linjannut rahoittamansa liikuntatieteellisen tutkimuksen painopistealueita suunta-asiakirjoilla 1970-luvun alusta lähtien. Nyt julkaistu suunta-asiakirja on järjestyksessään yhdestoista.

 

OKM_42_2018_Liikunnan_suunta_pdf
 

Palaa otsikoihinTulosta

Ajankohtaista

8.1.2019 Liikunnan tiedolla johtamisen suunta-asiakirja 2020–2024

Liikunnan tiedolla johtamisen suunta-asiakirjassa 2020–2024 linjataan opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamien tutkimushankkeiden teema-alueet, hakemusprosessi ja hakemusten arvioinnin perustelut tuleville vuosille. Lisäksi tarkastellaan tiedolla johtamista osana liikuntapoliittista päätöksentekoa ja liikunnan tiedolla johtamisen resursointia.

Lue lisää

9.11.2018 Lausunto: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ylimääräisistä urheilijaeläkkeistä annetun lain muuttamiseksi

Valtion liikuntaneuvosto pitää tärkeänä urheilijaeläkejärjestelmän tarkoitusta toimia taloudellisena turvana niistä vuosista, jolloin eläkekertymä ns. normaalista työstä on jäänyt kertymättä. Eläke on tarkoitettu myönnettäväksi niille entisille menestyneille urheilijoille, joiden kertynyt eläke on kovin alhainen. Liikuntaneuvosto pitää kannatettavana, että lakimuutoksella urheilijaeläkkeiden määrä ja taso yhdenmukaistettaisiin taitelijaeläkkeiden kanssa. Liikuntaneuvosto myös kannattaa, että laista poistetaan kirjaus urheilijaeläkkeiden rahoittamisesta veikkaus- ja raha-arpajaisten voittovaroista.

Lue lisää

12.10.2018 Lausunto Kunnossa kaiken ikää -ohjelman arvioinnista

Valtion liikuntaneuvosto (VLN) arvioi lakisääteisenä tehtävänään valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia liikuntaan liittyen. Arvioinneissa puntaroidaan valtion määrärahojen sekä säädös- ja informaatio-ohjauksen merkitystä liikunnan ja huippu-urheilun edistämisessä. Toimikausittaisen kokonaisarvioinnin lisäksi liikuntaneuvosto toteuttaa yksityiskohtaisempia arviointeja liikuntakulttuurin keskeisimmiltä osa-alueilta.

Lue lisää