Valtion liikuntaneuvosto

Valtion liikuntaneuvoston julkaisut

Valtion liikuntaneuvosto käynnisti oman julkaisusarjansa tammikuussa 2012. Sarjassa tullaan näkemään erilaisia liikunta-alan raportteja, selvityksiä ja suunta-asiakirjoja sekä tarvittaessa muita liikuntapoliittista keskustelua herättäviä tietoiskuja. Julkaisusarjan tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja keskustelua liikuntakulttuurin keskeisten osa-alueiden, kuten lasten ja nuorten liikunnan, terveyttä edistävän liikunnan ja kilpa- ja huippu-urheilun nykytilasta.


Katso kaikki julkaisut täältä.Valtion liikuntaneuvoston julkaisusarja

9.11.2016 Liikuntalääketieteen yhteiskunnallisen merkityksen ja liikuntalääketieteen keskusten toiminnan arviointi (2006 - 2016)

Emeritusprofessori Matti Uusitupa laati valtion liikuntaneuvoston toimeksiannosta arvioinnin liikuntalääketieteellisen toiminnan tilasta. Uusitupa katsoo, että alan kansallisen profiilin nostaminen edellyttää Liikuntalääketiede Suomi -yhteistyöelimen perustamista. Tavoitteena on sitouttaa toimijat yhdessä koordinoimaan ja kehittämään liikuntalääketieteen erikoislääkärikoulutusta ja alan tutkimusta Suomessa.

Lue lisää
Tulosta

Ajankohtaista

11.11.2016 VLN:n SOTE-lausunto

Valtion liikuntaneuvosto lausui hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi.

Lue lisää

9.11.2016 Liikuntalääketieteen yhteiskunnallisen merkityksen ja liikuntalääketieteen keskusten toiminnan arviointi (2006 - 2016)

Emeritusprofessori Matti Uusitupa laati valtion liikuntaneuvoston toimeksiannosta arvioinnin liikuntalääketieteellisen toiminnan tilasta. Uusitupa katsoo, että alan kansallisen profiilin nostaminen edellyttää Liikuntalääketiede Suomi -yhteistyöelimen perustamista. Tavoitteena on sitouttaa toimijat yhdessä koordinoimaan ja kehittämään liikuntalääketieteen erikoislääkärikoulutusta ja alan tutkimusta Suomessa.

Lue lisää

Lausunto liikuntaa edistävien järjestöjen valtionavustuspolitiikan kehittämiseksi

Liikuntaa edistävien järjestöjen toimintaan myönnettävät valtionavustukset ovat valtion liikuntabudjetin suurin yksittäinen avustusmuoto – tällä hetkellä yli 40 miljoonaa euroa. Merkittävälle osalle liikuntaa edistävistä järjestöistä valtionavustukset ovat ratkaisevassa roolissa perustoiminnan pyörittämisen ja jatkuvuuden näkökulmasta. Liikuntaa edistävien järjestöjen avustuspolitiikassa on kehittämistarpeita. Liikuntaneuvosto pitää tärkeänä ja välttämättömänä, että avustuskäytännöt haku-, päätös- ja valvontavaiheessa ovat selkeitä ja avoimia sekä kannustavat järjestöjä toiminnan kehittämiseen liikuntalain tavoitteiden suunnassa.

Lue lisää