Valtion liikuntaneuvosto

Valtion liikuntaneuvoston julkaisut

Valtion liikuntaneuvosto käynnisti oman julkaisusarjansa tammikuussa 2012. Sarjassa tullaan näkemään erilaisia liikunta-alan raportteja, selvityksiä ja suunta-asiakirjoja sekä tarvittaessa muita liikuntapoliittista keskustelua herättäviä tietoiskuja. Julkaisusarjan tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja keskustelua liikuntakulttuurin keskeisten osa-alueiden, kuten lasten ja nuorten liikunnan, terveyttä edistävän liikunnan ja kilpa- ja huippu-urheilun nykytilasta.


Katso kaikki julkaisut täältä.
Tulosta

Ajankohtaista

Move! -mittausten valtakunnallinen tiedonkeruu jatkuu 14.10.2016 asti

Move! -järjestelmän valtakunnallista tiedonkeruuta on päätetty jatkaa perjantaihin 14.10.2016 klo 16:15 asti. Koulujen yhteystiedoissa Opintopolku.fi -palvelussa on ilmennyt paljon puutteellisuuksia, mikä on vaikeuttanut koulukohtaisten tunnusten lähettämistä Move! -mittausten valtakunnallista tiedonkeruuta varten. Aikataulun pidentämisellä pyritään myös tukemaan kouluja uuden järjestelmän sisäänajossa.

Lue lisää

3.10.2016 Suomalainen huippu-urheilu arvioidaan

Huippu-urheilun kokonaistila arvioidaan. Arvioinnin toteuttaa valtion liikuntaneuvoston toimeksiannosta Yhteiskunnallisten yritysten liitto ARVO:n toimitusjohtaja Kimmo J Lipponen. Valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutusten arviointi on liikuntalain mukaisesti keskeinen osa valtion liikuntaneuvoston toimintaa. Neuvosto on tuottanut viime vuosina selvityksiä ja arviointeja liikuntakulttuurin eri osa-alueilta. Huippu-urheiluarviointi on jatkoa tässä kokonaisuudessa.

Lue lisää