Valtion liikuntaneuvosto

Valtion liikuntaneuvoston julkaisut

30.10.2018 15.58

6. Kansallinen liikuntafoorumi: Islannissa onnistuttu yhdistämään urheilu ja kansanterveys

Islannin yliopiston apulaisprofessori Viðar Halldórsson paljasti tänään päättyneessä kuudennessa Kansallisessa liikuntafoorumissa, ettei ole olemassa julkisuudessa paljon esillä ollutta Islannin ihmettä.

Islanti on esimerkiksi onnistunut niin muuttamaan nuorten päihdetottumuksia kuin yltämään useiden palloilulajien arvokisoihin. Islannin urheilullinen ja kansanterveydellinen onnistuminen pohjautuu kuitenkin useisiin tekijöihin. Taustalla on terve liikunta- ja urheilujärjestelmä, joka kerää suuret lasten ja nuorten osallistujamäärät sekä laajan kansallisen hyväksynnän. Liikunnalla ja urheilulla on Islannissa vahva sosiaalinen pääoma. Vanhemmat näkevät liikunnan hyödyt ja liikunnalla on yhteisesti hyväksytty vahva arvopohja. Myös julkinen hallinto on investoinut lasten ja nuorten liikuntaan.

 

Jyväskylän yliopiston professori Hannu Itkonen esitteli Liikuntafoorumissa liikuntakulttuurin muutosta. Liikuntakulttuurin taloudellinen, sosiaalisen ja kulttuurinen eriytyminen tulee jatkumaan. Itkonen ennusti, että liikunta ja urheilu tulee kohtaamaan lisääntyvää kritiikkiä. Jatkossa tarvitaan lisää filosofista pohdintaa ja keskustelua arvoista.

Liikuntakulttuurin nuorempaan puoleen eli eSports-maailmaan foorumin tutustutti toimitusjohtaja Tony Manninen. Pelimaailmassa lapsen ja nuoren on helppo löytää itselle merkityksellisiä ja motivoivia pelejä. Pelit myös antavat nopeasti itselle hallinnan tunteen ja peleihin liittyy suuri vapaus.

Foorumissa julkaistiin myös Lasten ja nuorten liikunnan tietokanta, johon on koottu keskeiset indikaattorit kouluikäisten lasten ja nuorten liikunnasta, liikunnan edistämisestä ja fyysisestä toimintakyvystä. Tietokantaa voidaan hyödyntää liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin seurannassa ja edistämisessä, kuten kuntien hyvinvointikertomuksissa ja Liikkuva koulu-toimenpiteiden seurannassa. Tutustu tietokannan beta-versioon osoitteessa www.minedu.fi/liikuntaindikaattorit (myöhemmin www.liikuntaindikaattorit.fi).

 

Liikuntafoorumissa striimatut puheenvuorot ja kaikki esitykset ovat katsottavissa myöhemmin tallenteina valtion liikuntaneuvoston internetsivuilta osoitteesta www.liikuntaneuvosto.fi.

 

Lisätietoa:

pääsihteeri Minttu Korsberg, valtion liikuntaneuvosto
minttu.korsberg@minedu.fi / puh. 050 573 2387

 

 

Kansallinen liikuntafoorumi on liikuntakulttuuria laaja-alaisesti yhteiskunnassa käsittelevä ja eri toimijatahot yhteen kokoava keskustelu- ja vuorovaikutusareena. Sen tavoitteena on osaltaan vahvistaa liikunta- ja urheiluasioiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja painoarvoa. Foorumissa käsitellään ajankohtaisia, vaikutukseltaan merkittäviä ja liikuntakulttuurin arvopohjaan liittyviä kysymyksiä.

 

Kuudes Kansallinen liikuntafoorumi on koonnut kahden päivän ajaksi 250 toimijaa valtionhallinnosta, kunnista, järjestöistä, tutkimuslaitoksista ja yrityksistä Seinäjoelle kongressikeskus Framiin keskustelemaan liikunnan ajankohtaisista kysymyksistä.

 

Foorumin järjestävät yhteistyössä valtion liikuntaneuvosto, opetus- ja kulttuuriministeriö, valtioneuvoston kanslia, Yleisradio, Veikkaus, Suomen Olympiakomitea ja Suomen Paralympiakomitea. Paikallisena yhteistyökumppanina vuoden 2018 foorumissa toimii Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry (PLU).


Palaa otsikoihin8.1.2019 Liikkuva koulu -ohjelman kärkihankekauden arviointi käynnistynyt

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi tuottaa valtion liikuntaneuvostolle arvioinnin Liikkuva koulu -ohjelman kärkihankekaudesta 2015–2018.

Lue lisää
Tulosta

Ajankohtaista

8.1.2019 Liikunnan tiedolla johtamisen suunta-asiakirja 2020–2024

Liikunnan tiedolla johtamisen suunta-asiakirjassa 2020–2024 linjataan opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamien tutkimushankkeiden teema-alueet, hakemusprosessi ja hakemusten arvioinnin perustelut tuleville vuosille. Lisäksi tarkastellaan tiedolla johtamista osana liikuntapoliittista päätöksentekoa ja liikunnan tiedolla johtamisen resursointia.

Lue lisää

9.11.2018 Lausunto: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ylimääräisistä urheilijaeläkkeistä annetun lain muuttamiseksi

Valtion liikuntaneuvosto pitää tärkeänä urheilijaeläkejärjestelmän tarkoitusta toimia taloudellisena turvana niistä vuosista, jolloin eläkekertymä ns. normaalista työstä on jäänyt kertymättä. Eläke on tarkoitettu myönnettäväksi niille entisille menestyneille urheilijoille, joiden kertynyt eläke on kovin alhainen. Liikuntaneuvosto pitää kannatettavana, että lakimuutoksella urheilijaeläkkeiden määrä ja taso yhdenmukaistettaisiin taitelijaeläkkeiden kanssa. Liikuntaneuvosto myös kannattaa, että laista poistetaan kirjaus urheilijaeläkkeiden rahoittamisesta veikkaus- ja raha-arpajaisten voittovaroista.

Lue lisää

12.10.2018 Lausunto Kunnossa kaiken ikää -ohjelman arvioinnista

Valtion liikuntaneuvosto (VLN) arvioi lakisääteisenä tehtävänään valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia liikuntaan liittyen. Arvioinneissa puntaroidaan valtion määrärahojen sekä säädös- ja informaatio-ohjauksen merkitystä liikunnan ja huippu-urheilun edistämisessä. Toimikausittaisen kokonaisarvioinnin lisäksi liikuntaneuvosto toteuttaa yksityiskohtaisempia arviointeja liikuntakulttuurin keskeisimmiltä osa-alueilta.

Lue lisää