Valtion liikuntaneuvosto

Valtion liikuntaneuvoston julkaisut

29.10.2018 17.59

6. Kansallinen liikuntafoorumi: Lisää liikuntaa koko elämänkulkuun ja politiikkatoimien suunnitteluun

Kansallinen liikuntafoorumi on käynnissä Seinäjoella 29-30.10.2018 kongressikeskus Framissa. Foorumin tervetulo-puheenvuorossa eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho nosti esille liikuntapaikkarakentamisen, jonka tuen osuutta valtion liikuntapolitiikassa tulisi lisätä. Julkisen rahoituksen lisäksi tulisi kasvattaa yksityisten toimijoiden kiinnostusta investoida liikuntaa edistettäviin hankkeisiin.

Ylijohtaja Esko Ranto (opetus- ja kulttuuriministeriö) korosti liikunnan lisäämistä koko elämänkulussa ja kaikissa ikäryhmissä. Juuri julkaistussa Liikuntapoliittisessa selonteossa on toimenpiteitä 2020-luvulle varhaiskasvatuksesta iäkkäisiin.

 

Yliopistonlehtori Kati Lehtosen (Jyväskylän yliopisto) puheenvuorossa nousi esille liikkumisvaikutusten arviointi, joka tulisi olla mukana politiikkatoimien suunnittelussa ja toteutuksessa. Liikkumisvaikutusten arvioinnissa suunnittelijat ja päätöksentekijät joutuisivat pohtimaan, millaisia seurauksia erilaisilla ratkaisuilla olisi ihmisten fyysiseen aktiivisuuteen.

 

Muotoilija Marco Steinberg puhui foorumissa ”Design Thinkingistä” osana liikunnan edistämistä. Nykyisessä moninaisessa Suomessa yhteiskunnalliseen muutokseen tarvitaan rohkeasti uudenlaisia ja erilaisia toimintatapoja, ratkaisuja sekä johtamista. Yliarvioimme monesti tekemisen riskejä ja aliarvioimme tekemättömyyden riskejä.

 

Foorumissa esiteltiin useita hyviä toimintamalleja käytännön liikunnan edistämistyöhön. Seinäjoella on kehitetty Healthy Kids of Seinäjoki -toimintaa, jolla on onnistuttu ehkäisemään lasten ja nuorten lihavuutta. Seuratoiminnan tuotekehittäjä Mikko Mäntylä on konseptoinut harrastekoripallotoimintaa siten, että aikuiset ovat löytäneet mukaan seuratoimintaan. YLE Urheilun päällikkö Panu Pokkinen korosti tiedon ja tiedostamisen merkitystä tasa-arvon edistämisessä urheilussa. YLE:ssä muutos lähti liikkeelle, kun tehtiin julkinen lupaus tasa-arvon edistämiseksi ja selvitettiin aidosti nykytilanne.

 

Liikuntafoorumi jatkuu tänään, jolloin kuullaan mm. Islannin ihmeestä, TEAviisarin 2018 tuloksista sekä lasten ja nuorten liikunnan uudesta tietokannasta. Huomista ohjelmaa voi seurata striimin välityksellä osoitteesta:


https://www.youtube.com/channel/UCd4Kqsgl3HFpLFnUnDxLPJA

 

Päivien ohjelmaan voi tutustuatäällä.

 

Lisätietoa:

pääsihteeri Minttu Korsberg, valtion liikuntaneuvosto
minttu.korsberg@minedu.fi / puh. 050 573 2387

 

Kansallinen liikuntafoorumi on liikuntakulttuuria laaja-alaisesti yhteiskunnassa käsittelevä ja eri toimijatahot yhteen kokoava keskustelu- ja vuorovaikutusareena. Sen tavoitteena on osaltaan vahvistaa liikunta- ja urheiluasioiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja painoarvoa. Foorumissa käsitellään ajankohtaisia, vaikutukseltaan merkittäviä ja liikuntakulttuurin arvopohjaan liittyviä kysymyksiä.

 

Kuudes Kansallinen liikuntafoorumi on koonnut kahden päivän ajaksi 250 toimijaa valtionhallinnosta, kunnista, järjestöistä, tutkimuslaitoksista ja yrityksistä Seinäjoelle kongressikeskus Framiin keskustelemaan liikunnan ajankohtaisista kysymyksistä.

 

Foorumin järjestävät yhteistyössä valtion liikuntaneuvosto, opetus- ja kulttuuriministeriö, valtioneuvoston kanslia, Yleisradio, Veikkaus, Suomen Olympiakomitea ja Suomen Paralympiakomitea. Paikallisena yhteistyökumppanina vuoden 2018 foorumissa toimii Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry (PLU).


Palaa otsikoihin8.1.2019 Liikkuva koulu -ohjelman kärkihankekauden arviointi käynnistynyt

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi tuottaa valtion liikuntaneuvostolle arvioinnin Liikkuva koulu -ohjelman kärkihankekaudesta 2015–2018.

Lue lisää
Tulosta

Ajankohtaista

8.1.2019 Liikunnan tiedolla johtamisen suunta-asiakirja 2020–2024

Liikunnan tiedolla johtamisen suunta-asiakirjassa 2020–2024 linjataan opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamien tutkimushankkeiden teema-alueet, hakemusprosessi ja hakemusten arvioinnin perustelut tuleville vuosille. Lisäksi tarkastellaan tiedolla johtamista osana liikuntapoliittista päätöksentekoa ja liikunnan tiedolla johtamisen resursointia.

Lue lisää

9.11.2018 Lausunto: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ylimääräisistä urheilijaeläkkeistä annetun lain muuttamiseksi

Valtion liikuntaneuvosto pitää tärkeänä urheilijaeläkejärjestelmän tarkoitusta toimia taloudellisena turvana niistä vuosista, jolloin eläkekertymä ns. normaalista työstä on jäänyt kertymättä. Eläke on tarkoitettu myönnettäväksi niille entisille menestyneille urheilijoille, joiden kertynyt eläke on kovin alhainen. Liikuntaneuvosto pitää kannatettavana, että lakimuutoksella urheilijaeläkkeiden määrä ja taso yhdenmukaistettaisiin taitelijaeläkkeiden kanssa. Liikuntaneuvosto myös kannattaa, että laista poistetaan kirjaus urheilijaeläkkeiden rahoittamisesta veikkaus- ja raha-arpajaisten voittovaroista.

Lue lisää

12.10.2018 Lausunto Kunnossa kaiken ikää -ohjelman arvioinnista

Valtion liikuntaneuvosto (VLN) arvioi lakisääteisenä tehtävänään valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia liikuntaan liittyen. Arvioinneissa puntaroidaan valtion määrärahojen sekä säädös- ja informaatio-ohjauksen merkitystä liikunnan ja huippu-urheilun edistämisessä. Toimikausittaisen kokonaisarvioinnin lisäksi liikuntaneuvosto toteuttaa yksityiskohtaisempia arviointeja liikuntakulttuurin keskeisimmiltä osa-alueilta.

Lue lisää