Valtion liikuntaneuvosto

Valtion liikuntaneuvoston julkaisut

14.9.2018 12.00

Kunnossa kaiken ikää -ohjelman arviointi

TIEDOTE 14.9.2018

Liikuntalain tavoitteena on edistää eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa sekä huippu-urheilua. Väestön heikentyvä kunto ja siitä seuraavat
terveyshaitat ovat haaste niin yksilöiden elämänlaadun kuin yhteiskunnan näkökulmasta. Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelmalla pyritään vaikuttamaan erityisesti työikäisten, terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien, liikuntakäyttäytymiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtionavustuksia KKI-ohjelman toteuttamiseen vuodesta 1995 lähtien. Myös sosiaali- ja terveysministeriö/RAY (nykyisin STEA) on rahoittanut ohjelmaa joinakin toimintavuosina.

Valtion liikuntaneuvoston tehtävänä on arvioida valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia liikunnan alueella. Liikuntalaissa määritelty arviointitehtävä kattaa opetus- ja
kulttuuriministeriön johtaman liikuntapolitiikan lisäksi myös muut hallinnonalat
niiltä osin kuin toiminnalla on vaikutusta liikkumisen, liikunnan ja huippu-urheilun
edistämiseen. KKI-ohjelma on aiemmin arvioitu kolme kertaa ohjelmaa hallinnoivan
LIKESin toimesta. Tämä nyt valmistunut, valtion liikuntaneuvoston tilaama, arviointi
on ensimmäinen täysin ulkopuolisen arvioitsijan toteuttama työ, jonka toteuttaja toimi Nordic Healthcare Group:in (NHG) muodostama konsortio.

KKI-ohjelma syntyi yhteiskunnalliseen tilaukseen, kun ymmärrys liikunnasta terveyden
edistämisen välineenä oli vahvistunut. Arvioinnissa tunnistetaan ohjelman
tehneen uraauurtavaa työtä kasvattamalla tietoisuutta liikunnan roolista terveyden
edistämisessä. Arvioinnissa todetaan ohjelman myös lisänneen poikkihallinnollisen
näkökulman huomioimista terveysliikunnan edistämistyössä.

Valtion liikuntaneuvoston tekemissä aiemmissa arvioinneissa on nostettu
esiin se, että huomiota tulisi kiinnittää yhä enemmän valtion ohjauskeinojen vaikuttavuuteen. Myös tässä arviointityössä keskeiseksi näkökulmaksi nousee haasteet
valtionhallinnon toimenpiteiden vaikuttavuuden osoittamisessa suhteessa liikuntapoliittisiin
tavoitteisiin.

Lisätietoja:

Nordic Healthcare Group:n konsortio:
Milla Peltonen, p. 0407642484, milla.peltonen@nhg.fi
Petri Uusikylä, p. 0405777516, petri.uusikyla@frisky.fi

Valtion liikuntaneuvosto:
Minttu Korsberg, vs. pääsihteeri p. 0505732387, minttu.korsberg@minedu.fi

KKI-ohjelman arviointiraportti>>


KKI kansi
Palaa otsikoihin8.1.2019 Liikkuva koulu -ohjelman kärkihankekauden arviointi käynnistynyt

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi tuottaa valtion liikuntaneuvostolle arvioinnin Liikkuva koulu -ohjelman kärkihankekaudesta 2015–2018.

Lue lisää
Tulosta

Ajankohtaista

31.1.2019 Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2018

Uusin tutkimusraportti "Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa" (LIITU-tutkimus) on julkaistu 31.1.2019. Raportti kuvaa lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisen tilaa keväällä 2018 sekä ajassa tapahtuneita muutoksia välillä 2014–2018.

Lue lisää

30.1.2019 Lausunto: Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta

Valtioneuvosto hyväksyi eduskunnalle annettavan liikuntapoliittisen selonteon 25.10.2018. Valtion liikuntaneuvosto näkee lausunnossaan selonteon kokonaisuutena hyväksi ja kattavaksi asiakirjaksi. Liikuntaneuvoston mielestä selonteon keskeisimmät toimenpidetarpeet liittyvät liikunnan harrastamisen edistämiseen ja fyysisen kokonaisaktiivisuuden lisäämiseen.

Lue lisää

8.1.2019 Liikunnan tiedolla johtamisen suunta-asiakirja 2020–2024

Liikunnan tiedolla johtamisen suunta-asiakirjassa 2020–2024 linjataan opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamien tutkimushankkeiden teema-alueet, hakemusprosessi ja hakemusten arvioinnin perustelut tuleville vuosille. Lisäksi tarkastellaan tiedolla johtamista osana liikuntapoliittista päätöksentekoa ja liikunnan tiedolla johtamisen resursointia.

Lue lisää