Valtion liikuntaneuvosto

Valtion liikuntaneuvoston julkaisut

20.8.2018 8.00

Valtio soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun edistäjänä -taustamateriaali julkaistu

TIEDOTE 20.8.2018 Valtion liikuntaneuvosto ja Liikuntatieteellinen Seura ry

Valtion liikuntaneuvosto (VLN) tilasi kesällä 2017 Liikuntatieteelliseltä Seuralta (LTS) arvioinnin valtionhallinnon toimenpiteistä soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun edistäjänä. Arviointityön loppuraportti ”Valtio soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun edistäjänä” julkaistiin huhtikuussa 2018. Nyt julkaistaan loppuraportin taustamateriaali.


Taustamateriaalissa (80 s.) esitellään loppuraporttia laajemmin arviot toimintarajoitteisten henkilöiden määrästä, elämäntilanteesta, liikunnan harrastamisesta sekä liikkumisen, liikunnan ja urheilun esteistä ja edesauttavista tekijöistä. Lisäksi materiaalissa esitellään valtionhallinnon keskeinen ohjaus ja toimenpiteet toimintarajoitteisten liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistämiseksesi.

 

Taustamateriaalin kirjoittamisesta on vastannut Saku Rikala Liikuntatieteellinen

Seura ry:stä.

 

Koko arviointityön tuloksia esitellään Soveltavan liikunnan päivillä 21.–22.8. Arcadassa, Helsingissä. Päivillä kuullaan myös valtionhallinnon vastauspuheenvuoro arvioinnin tuloksiin sekä käydään paneelikeskustelu aiheesta.

 

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Saku Rikala (Liikuntatieteellinen Seura), saku.rikala@lts.fi tai puh. 010 778 6605

Suunnittelija Toni Piispanen (Valtion liikuntaneuvosto), toni.piispanen@minedu.fi tai puh. 02 953 30284

Koko raportti pdf:nä

 

Lue myös arvioinnin kaksi aiemmin julkaistua raporttia:

Valtio soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun edistäjänä-loppuraportti

Soveltavan liikunnan tilanne kunnissa 2017
 
Kansi soveltava liikunta laaja raporttiPalaa otsikoihinTulosta

Ajankohtaista

Lausunto: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ylimääräisistä urheilijaeläkkeistä annetun lain muuttamiseksi

Valtion liikuntaneuvosto pitää tärkeänä urheilijaeläkejärjestelmän tarkoitusta toimia taloudellisena turvana niistä vuosista, jolloin eläkekertymä ns. normaalista työstä on jäänyt kertymättä. Eläke on tarkoitettu myönnettäväksi niille entisille menestyneille urheilijoille, joiden kertynyt eläke on kovin alhainen. Liikuntaneuvosto pitää kannatettavana, että lakimuutoksella urheilijaeläkkeiden määrä ja taso yhdenmukaistettaisiin taitelijaeläkkeiden kanssa. Liikuntaneuvosto myös kannattaa, että laista poistetaan kirjaus urheilijaeläkkeiden rahoittamisesta veikkaus- ja raha-arpajaisten voittovaroista.

Lue lisää

12.10.2018 Lausunto Kunnossa kaiken ikää -ohjelman arvioinnista

Valtion liikuntaneuvosto (VLN) arvioi lakisääteisenä tehtävänään valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia liikuntaan liittyen. Arvioinneissa puntaroidaan valtion määrärahojen sekä säädös- ja informaatio-ohjauksen merkitystä liikunnan ja huippu-urheilun edistämisessä. Toimikausittaisen kokonaisarvioinnin lisäksi liikuntaneuvosto toteuttaa yksityiskohtaisempia arviointeja liikuntakulttuurin keskeisimmiltä osa-alueilta.

Lue lisää

11.10.2018 Lausunto valtion talousarviosta 2019

Korkeasuhdanne maailmantaloudessa jatkuu, mutta nopein kasvuvaihe on takana. Viimeaikainen talouden ja työllisuuden kasvu ovat vahvistaneet Suomen julkista taloutta. Noususuhdannetta varjostaa kuitenkin rakenteellinen työttömyys sekä erityisesti väestön ikääntyminen. Väestön vanheneminen johtaa työikäisen väestön määrän pienenemiseen sekä ennusteiden mukaan vauhdilla kasvaviin hoito- ja hoivamenoihin.

Lue lisää