Valtion liikuntaneuvosto

Valtion liikuntaneuvoston julkaisut

8.1.2019 Liikkuva koulu -ohjelman kärkihankekauden arviointi käynnistynyt

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi tuottaa valtion liikuntaneuvostolle arvioinnin Liikkuva koulu -ohjelman kärkihankekaudesta 2015–2018.

Lue lisää


29.10.2018 6. Kansallinen liikuntafoorumi: Lisää liikuntaa koko elämänkulkuun ja politiikkatoimien suunnitteluun

Kansallinen liikuntafoorumi on käynnissä Seinäjoella 29-30.10.2018 kongressikeskus Framissa. Foorumin tervetulo-puheenvuorossa eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho nosti esille liikuntapaikkarakentamisen, jonka tuen osuutta valtion liikuntapolitiikassa tulisi lisätä. Julkisen rahoituksen lisäksi tulisi kasvattaa yksityisten toimijoiden kiinnostusta investoida liikuntaa edistettäviin hankkeisiin.

Lue lisää


30.10.2018 6. Kansallinen liikuntafoorumi: Islannissa onnistuttu yhdistämään urheilu ja kansanterveys

Islannin yliopiston apulaisprofessori Viðar Halldórsson paljasti tänään päättyneessä kuudennessa Kansallisessa liikuntafoorumissa, ettei ole olemassa julkisuudessa paljon esillä ollutta Islannin ihmettä.

Lue lisää


25.10.2018 Tutkimuskatsaus liikuntapoliittisen selonteon tausta-aineistoksi

Tutkimuskatsaus liikuntapoliittisen selonteon tausta-aineistoksi -raportissa esitellään kootusti tutkimustuloksia väestön liikuntakäyttäytymisestä ja fyysisestä aktiivisuudesta sekä niiden yhteyksistä terveyteen, hyvinvointiin ja toimintakykyyn. Lisäksi katsauksessa esitellään tutkimushavaintoja liikuntakulttuurin muutoksesta, kansalaistoiminnasta sekä kilpa- ja huippu-urheilusta.

Lue lisää20.8.2018 Valtio soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun edistäjänä -taustamateriaali julkaistu

TIEDOTE 20.8.2018 Valtion liikuntaneuvosto ja Liikuntatieteellinen Seura ry

Lue lisää


17.5.2018 Kuntien soveltavan liikunnan palveluissa on suuria eroja

TIEDOTE 17.5.2018 Valtion liikuntaneuvosto ja Liikuntatieteellinen Seura

Lue lisää


18.4.2018 Toimintarajoitteisten liikunnan ja urheilun edistämisessä korostuu koko valtionhallinnon toiminta

Valtion liikuntahallinnolla on keskeinen asema soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun kehittämisessä. Mitä enemmän ihmisellä on liikkumis- ja toimintarajoitteita, sitä enemmän merkitystä on myös eri hallinnonalojen ratkaisuilla, selviää tänään julkaistusta valtionhallinnon toimenpiteiden arvioinnissa soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun alueella.

Lue lisää12.1.2017 Menestyksen polulla - Huippu-urheilun ulkoinen arviointi

Arvo-liiton toimitusjohtaja Kimmo J Lipponen on arvioinut suomalaisen huippu-urheilun kokonaistilan. Arvioinnin toimeksiannosta vastasi valtion liikuntaneuvosto. Arviointi painottui huippu-urheilun strategisen kokonaiskuvan, ohjauksen, resursoinnin kysymyksiin. Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Suomen Olympiakomitea ovat näissä avaintoimijoita. Lisäksi selvitettiin 2010-luvulla käynnissä olleen huippu-urheilun muutostyön tuloksellisuutta ja vaikutuksia. Arviointi on kokonaisesitys huippu-urheilua koskevista kehittämistarpeista ja vahvuuksista kansallisella tasolla.

Lue lisää


Seuraavat


14.12.2018 8.00

LAPSET JA NUORET LIIKKUJINA – LIITU -tutkimuksen, MOVE! -mittausten tulosten ja Liikkuva koulu -ohjelman kärkihankeraportin julkistamistilaisuus

Koulunpihalla pelailu Jussi Eskola


LAPSET JA NUORET LIIKKUJINA –

LIITU -tutkimuksen, MOVE! -mittausten tulosten ja Liikkuva koulu -ohjelman kärkihankeraportin julkistamistilaisuusAika: 31.1.2019 kello 12.15–16.00

Paikka: Säätytalo, sali 15 (2. kerros), Snellmaninkatu 9–11, 00170 Helsinki (esteetön sisäänkäynti osoitteessa Kirkkokatu 11-13, sisäänpääsy summeria soittamalla).


Tervetuloa kuulemaan uusinta tietoa lasten ja nuorten liikunnasta ja fyysisestä toimintakyvystä sekä koulujen liikunnallisesta toimintakulttuurista. Tilaisuudessa julkaistaan uusimmat LIITU -tutkimuksen ja MOVE! -mittausten tulokset sekä Liikkuva koulu -ohjelman kärkihankeraportti. Lisäksi tilaisuudessa palkitaan vuoden 2018 Liikkuva koulu.


Tilaisuuden järjestävät valtion liikuntaneuvosto, opetushallitus ja opetus- ja kulttuuriministeriö. Tilaisuus on maksuton, mutta vaatii ennakkoilmoittautumisen (linkki alla). Tilaisuutta voi seurata myös etänä suorana verkkolähetyksenä.


Ohjelma


12.15–12.30:  Tilaisuuden avaus

Pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen, opetushallitus


12.30–13.15:   Missä mennään lasten ja nuorten liikunnassa? – LIITU -tutkimuksen

tulokset

Apulaisprofessori Sami Kokko, Jyväskylän yliopisto                                
Johtaja, lääkäri Tommi Vasankari, UKK-instituutti


13.15–14.10:   Muuttuiko koulujen toimintakulttuuri? – Liikkuva koulu -ohjelman

kärkihankekauden tulokset
Ohjelmajohtaja Antti Blom, opetushallitus

Tutkimusjohtaja Tuija Tammelin, LIKES-tutkimuskeskus 


Vuoden 2018 Liikkuva koulu -palkinnon jakaminen

Ylijohtaja Esko Ranto, opetus- ja kulttuuriministeriö


14.10–14.40:   Kahvitauko (sali 20)


14.40–15.00:   Tykätäänkö liikuntatunneista? – Tutkimustietoa

koululiikuntamotivaatiosta                                           

Lehtori Timo Jaakkola, Jyväskylän yliopisto
Tohtorikoulutettava Mikko Huhtiniemi, Jyväskylän yliopisto


15.00–15.45:   Lasten ja nuorten fyysinen toimintakyky – MOVE! -mittausten tulokset

2018

Opetusneuvos Matti Pietilä, opetushallitus
Pääsihteeri Minttu Korsberg, valtion liikuntaneuvosto
Yliopistotutkija Arja Sääkslahti, Jyväskylän yliopisto
Johtaja, lääkäri Tommi Vasankari, UKK-instituutti


15.45–16.00:   LoppukeskusteluIlmoittautuminen 25.1.2019 mennessä sähköisellä lomakkeella.

Lisätiedot:
Saku Rikala, saku.rikala@minedu.fi tai puh. 029 533 0042
Minttu Korsberg, minttu.korsberg@minedu.fi tai puh. 029 533 0018

Lisätietoa tilaisuuden esteettömyydestä Saku Rikalalta.


Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin.


Palaa otsikoihinTulosta

Ajankohtaista

8.1.2019 Liikunnan tiedolla johtamisen suunta-asiakirja 2020–2024

Liikunnan tiedolla johtamisen suunta-asiakirjassa 2020–2024 linjataan opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamien tutkimushankkeiden teema-alueet, hakemusprosessi ja hakemusten arvioinnin perustelut tuleville vuosille. Lisäksi tarkastellaan tiedolla johtamista osana liikuntapoliittista päätöksentekoa ja liikunnan tiedolla johtamisen resursointia.

Lue lisää

9.11.2018 Lausunto: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ylimääräisistä urheilijaeläkkeistä annetun lain muuttamiseksi

Valtion liikuntaneuvosto pitää tärkeänä urheilijaeläkejärjestelmän tarkoitusta toimia taloudellisena turvana niistä vuosista, jolloin eläkekertymä ns. normaalista työstä on jäänyt kertymättä. Eläke on tarkoitettu myönnettäväksi niille entisille menestyneille urheilijoille, joiden kertynyt eläke on kovin alhainen. Liikuntaneuvosto pitää kannatettavana, että lakimuutoksella urheilijaeläkkeiden määrä ja taso yhdenmukaistettaisiin taitelijaeläkkeiden kanssa. Liikuntaneuvosto myös kannattaa, että laista poistetaan kirjaus urheilijaeläkkeiden rahoittamisesta veikkaus- ja raha-arpajaisten voittovaroista.

Lue lisää

12.10.2018 Lausunto Kunnossa kaiken ikää -ohjelman arvioinnista

Valtion liikuntaneuvosto (VLN) arvioi lakisääteisenä tehtävänään valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia liikuntaan liittyen. Arvioinneissa puntaroidaan valtion määrärahojen sekä säädös- ja informaatio-ohjauksen merkitystä liikunnan ja huippu-urheilun edistämisessä. Toimikausittaisen kokonaisarvioinnin lisäksi liikuntaneuvosto toteuttaa yksityiskohtaisempia arviointeja liikuntakulttuurin keskeisimmiltä osa-alueilta.

Lue lisää