Valtion liikuntaneuvosto

Yhteenveto Kansallisesta liikuntafoorumista 2017

Ennätysmäärä – yli 300 – toimijaa valtionhallinnosta, kunnista, järjestöistä, tutkimuslaitoksista ja yrityksistä osallistui 30.-31.10.2017 Kansalliseen liikuntafoorumiin Lahden Sibeliustalolla.

Ohessa yhteenveto foorumin sisällöistä, kuvista ja tunnelmista.


Maanantai

Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho: ”Työskentely liikunnan edistämiseksi on työtä paremman elämän ja yhteiskunnan puolesta”. Videotallenne esityksestä.


Lahden liikunta- ja kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Marju Markkanen: ”Päijät-Häme on ollut hereillä ja ensimmäisten joukossa päivittänyt terveysliikuntastrategian vuoteen 2020. Tehdyillä valinnoilla ja toimenpiteillä Päijät-Häme tulee olemaan liikunnan ja hyvinvoinnin megamaakunta.” Videotallenne esityksestä.


Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner: ”Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut tavoitteekseen, että kävely- ja pyöräilymatkojen määrä kasvaa 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Kävelyn ja pyöräilyn edistämisessä on mieletön potentiaali, sillä suurin osa autolla tehdyistä matkoista on 3–5 kilometriä. Helmikuussa 2018 on tarkoitus antaa kaikkia ministeriöitä velvoittava valtioneuvoston periaatepäätös kävelyn ja pyöräilyn edistämisestä.” Videotallenne esityksestä sekä linkki pp-esitykseen.


Valtion liikuntaneuvoston lakisääteisenä tehtävänä on arvioida valtionhallinnon toimenpiteitä ja niiden vaikutuksia liikunnan alueella. Liikuntaneuvosto käy parhaillaan läpi eri hallinnonalojen toimenpiteitä, resursointia ja kehittämislinjauksia liikuntaan ja urheiluun liittyen. Kansallisessa liikuntafoorumissa syvennyttiin liikenne- ja viestintäministeriön toimintaan. Neuvoston puheenjohtaja Tapio Korjus ja pääsihteeri Minna Paajanen esittelivät tuloskortin liikenne- ja viestintäministeriön toiminnasta. Videotallenne esityksestä sekä linkki pp-esitykseen.  


Teijo Pyykkönen ja Jouko Kokkonen kokosivat Kansallisen liikuntafoorumin yleisölle 100-vuotiaan Suomen liikunta- ja urheilukuvaston, jonka tulkitsi yleisölle toimittaja Jouko Vuolle. Musiikillisesta annista vastasi Kalle Klotz. Esitys rakentui kolmen teeman ympärille:Kansanedustaja, valtion liikuntaneuvoston jäsen, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän valtuuston puheenjohtaja ja kaupunginvaltuutettu Ville Skinnari: ”Sosiaali- ja terveyspalveluiden säästötavoitteet eivät toteudu ikinä, ellei väestön toimintakyky ja terveys kohene. Kuka omistaa liikunnan?” Videotallenne esityksestä sekä linkki pp-esitykseen.


Tiistai

Valtion liikuntaneuvoston puheenjohtaja Tapio Korjus: ”Vähäinen liikunta on ollut liikuntafoorumin agendalla käytännössä joka ikinen kerta – tavalla tai toisella. Eilen kuultiin, että se on ollut agendalla 100 vuotta. Uskallan väittää, että kysymys on asetettujen tavoitteiden ja niitä ratkomaan pyrkivien toimenpiteiden epäsuhdasta. Työkalupakkiamme tulee kehittää ja miettiä kokonaan uusia keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi.” Videotallenne esityksestä sekä linkki pp-esitykseen.


Helsingin pormestari Jan Vapaavuori: ”Liikkumattomuus on globaali kysymys. Sitä ei ole kukaan koskaan missään ratkaissut – ainakaan kovin merkityksellisesti. Liikkumattomuuden merkitys yhteiskunnallisessa keskustelussa tulee ihan varmasti kasvamaan. Painoarvo tulee kasvamaan myös niiden päättäjien keskuudessa, jotka aidosti päättävät, mihin rahat ohjataan. Sporttiväen tulee asettaa itselleen kysymys, on kuinka vahvasti haluatte olla mukana ratkomassa tätä ongelmaa.” Videotallenne esityksestä.


Veikkauksen varatoimitusjohtaja Velipekka Nummikoski: ”Suomalaiset käyttävät rahapelaamiseen noin pari miljardia euroa vuodessa. Tästä summasta noin 200 miljoonaa kanavoituu ulospelaamiseen ja summan enteillään kasvavan. Edunsaajien näkökulmasta olennaista on ymmärtää, että jokaisesta ulospelatusta eurosta 70 senttiä on pois edunsaajilta.” Videotallenne esityksestä ja linkki pp-esitykseen.


Hintsa Performancen palvelujohtaja Annastiina Hintsa: ”Mitä menestys sinulle merkitsee? Jokaisen meistä tulisi pysähtyä miettimään tätä kysymystä, ennen kuin alamme etsiä sitä vääristä paikoista.” Videotallenne esityksestä.


Videotallenne työpajatyöskentelystä

- Ohjeistus, johtaja Tiina Kivisaari, OKM

- Työpaja 1: Hyvinvointi ja terveys paikallisen toiminnan ytimeen, pj Sari Virta, OKM Linkki pp-esitykseen Linkki pp-esitykseen.

- Työpaja 2: ”Huipulla tuulee”- huippu-urheilu takaisin menestyksen tielle, pj pääsihteeri Tero Kuorikoski Linkki pp-esitykseen.

- Työpaja 3: Liikkuva yhteiskunta 2030, pj Tiina Kivisaari Linkki pp-esitykseen


Haastattelussa kansanedustaja Juha Rehula: ”Jatkossahan hyvinvoinnin edistäminen, liikunta- ja kulttuuripalvelut laajasti ymmärrettynä sekä henkiseen hyvinvointiin panostaminen tulevat olemaan kuntien ja kaupunkien kilpailuvaltti. Ne, jotka ymmärtävät tämän tulevat pärjäämään.”  Videotallenne haastattelusta. Haastattelijana toimi liikuntafoorumin juontanut Hanna Visala Yleisradiosta.


Videotallenne paneelikeskustelusta, johon osallistuivat vastaava päätoimittaja Merja Ylä-Anttila (MTV Uutiset), vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen (Aamulehti) ja toiminnanjohtaja Riitta Hämäläinen-Bister (SKY ry). Haastattelijana toimi Hanna Visala Yleisradiosta.


Ylijohtaja Esko Ranto, opetus- ja kulttuuriministeriö: ”Liikuntapoliittinen selonteko on suomalaiselle liikuntaväelle iso mahdollisuus valmistella yhdessä sellainen dokumentti eduskunnan käsiteltäväksi, jossa liikunnan asioita suunnataan pitkälle tulevaisuuteen. Tämä pitää ottaa nyt tosissaan.” Videotallenne esityksestä.


Kansallisen liikuntafoorumin järjestävät valtion liikuntaneuvosto, opetus- ja kulttuuriministeriö, valtioneuvoston kanslia, Yleisradio Oy, Veikkaus, Suomen Olympiakomitea ja Suomen Paralympiakomitea. Paikallisena yhteistyökumppanina vuoden 2017 foorumissa toimii Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (PHLU). Foorumin lopuksi kuultiin järjestäjien tunnelmat ja yhteenveto tilaisuudesta.


- puheenjohtaja Tapio Korjus, valtion liikuntaneuvosto

- johtaja Tiina Kivisaari, opetus- ja kulttuuriministeriö

- toimitusjohtaja Mikko Salonen, Suomen Olympiakomitea

- päällikkö Panu Pokkinen, YLE Urheilu

- pääsihteeri Tero Kuorikoski, Paralympiakomitea

- varatoimitusjohtaja Veli-Pekka Nummikoski, Veikkaus


Vuoden 2018 Kansallinen liikuntafoorumi järjestetään 29.–30.10.2018! Liikuntafoorumin järjestäjät käynnistävät tarjouskilpailun vuoden 2018 foorumin järjestämisestä. Tarjouskilpailun ohjeet julkaistaan marras-joulukuun taitteessa valtion liikuntaneuvoston internetsivuilla.


Liikuntafoorumi tarjosi sisällöllisen antinsa lisäksi Lahden seudun osaamista myös musiikillisesti ja liikunnallisesti myös käytännöntekoina. Videotallenne oheisohjelmista.

- Lahden musiikkiopiston vaskiyhtye, johtajanaan trumpetinsoitonopettaja Tomi Nietula.

- Salpausselän peruskoulun oppilaat

- Lahden Cheerleadingseura Panthers'in stuntryhmä 


Kuvagalleria liikuntafoorumista 2017 löytyy tämän sivun alareunasta.


Jotta vuoden 2018 Kansallinen liikuntafoorumi onnistuisi parhaalla mahdollisella tavalla, annathan meille palautetta ja näkemyksiäsi tämän linkin kautta.


Kiitos tästä vuodesta! Tervetuloa foorumiin 2018!
Tulosta