Valtion liikuntaneuvosto

Statens idrottsråd 2015-2019

Som ett sakkunnigorgan vid undervisnings- och kulturministeriet fungerar i idrottsfrågor Statens idrottsråd. Statsådet tillsätter idrottsrådet för riksdagens mandatperiod. Statens idrottsråd behandlar ärenden inom idrott och idrottspolitik som är vittförgrenade och principiellt viktiga. Läs mer


Statens idrottsråd: Riktlinjer för idrott sedan 1920


Sektioner

Idrottsrådets sektioner tillsätts av undervisnings- och kulturministeriet efter att ministeriet har hört idrottsrådet.


Kontaktuppgifter

Statens idrottsråd

Undervisnings- och kulturministeriet
PB 29 (Sjötullsgatan 1, Helsingfors)
00023 Statsrådet
fornamn.efternamn@minedu.fi


Facebook
Twitter