Valtion liikuntaneuvosto

Statens idrottsråd

Statens idrottsråd, som tillsätts av statsrådet för riksdagens mandatperiod, är sakkunnigorgan för undervisnings- och kulturministeriet.

 

Rådet har till uppgift att behandla ärenden som är av omfattande och principiell betydelse för idrotten, särskilt att utvärdera effekten av statsförvaltningens åtgärder på idrottens område, ta initiativ och göra framställningar för utvecklande av idrotten samt ge utlåtanden om användningen av idrottsanslagen inom sitt verksamhetsområde. Rådet har sektioner för beredning av ärenden.

 

Uppgifterna för statens idrottsråd:

 • som ett resultat av en utvärdering av verkningarna av statsförvaltningens åtgärder under sin mandatperiod lägga fram ett förslag till utvecklande av idrotten och elitidrotten som en del av statsförvaltningens verksamhet och om behoven av att utveckla den verksamheten.
 • ta initiativ och ge utlåtanden i strategiskt betydelsefulla frågor som gäller idrottspolitik,
 • ge utlåtanden om idrottsanslagen i statsbudgeten,
 • ge utlåtande om undervisnings- och kulturministeriets verksamhets- och ekonomiplan i fråga om idrottssektorn,
 • ge utlåtanden om
 1. rätten till statsbidrag för organisationer som främjar idrott,
 2. verksamhetsunderstöd för organisationer som främjar idrott,
 3. finansieringsplaner för anläggningsprojekt som gäller idrottsanläggningar och de understöd som ska beviljas för anläggningskostnaderna, samt
 4. understöd för idrottsvetenskaplig forskning och informationsförmedling samt idrottsvetenskaplig verksamhet,
 • ta initiativ och ge utlåtanden i frågor som gäller idrott för personer med rörelse- och funktionsnedsättning samt frågor som gäller jämlikhet, likvärdighet och kulturell mångfald,
 • främja forskning i fråga om idrott och elitidrott samt utnyttjande av forskningsresultaten,
 • delta i de uppgifter i anknytning till internationellt samarbete som anvisas av ministeriet, samt
 • utföra andra uppgifter som anknyter till statens idrottsråd.

Sammansättning (8.9.2015–7.9.2019):

Ordförande:

rektor Tapio Korjus (suppleant doktor i gymnastik- och idrottsvetenskap Anneli Pönkkö)

Viceordföranden:

riksdagsledamot Timo Heinonen (suppleant riksdagsledamot Saara-Sofia Siren)

riksdagsledamot Ritva Elomaa (suppleant riksdagsledmot Veera Ruoho)

Övriga medlemmar:
riksdagsledamot Hanna Kosonen (suppleant redaktör Jari Porttila)
planerare Suvi Helanen (suppleant specialmedarbetare Anne Kettunen)
koordinator Timo Virolainen (suppleant idrotts- och ungdomsverksamhetsledare Petteri Salmijärvi)
riksdagsledamot Sari Multala (suppleant riksdagsledamot Arto Satonen)
riksdagsledamot Sinuhe Wallinheimo (suppleant riksdagsledamot Kalle Jokinen)
idrottstränare Ismo Läntinen (suppleant vicehäradshövding Taisto Miettinen)
riksdagsledamot Ville Skinnari (suppleant projektchef Tuija Pohjola)
forskningsdoktor Elina Sillanpää (suppleant stuerande i specialpedagogik och gymnastik- och idrottsvetenskap Anna Kylmänen)
riksdagsledamot Kari Uotila (suppleant Jussi Saramo)
generalsekreterare Christel Raunio (suppleant riksdagsledamot Joakim Strand)

 

Som generalsekreterare för idrottsrådet 2015-2019 fungerar Minna Paajanen fornamn.efternamn@minedu.fi


Skriv ut