Valtion liikuntaneuvosto

Blogi

17.12.2015 10.26

Liikuntaan panostamisen merkitys kasvaa tulevaisuuden kunnassa

Tulevaisuuden kunta -ajattelu nostaa päätään rakennemyllerrysten ja sote-uudistuksen keskellä. Hyvä näin. Meillä on oltavakin rohkeutta päivittää ja uudistaa näkemyksiämme ja siten vahvistaa hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden edellytyksiä monin tavoin.
Liikkumattomuuden haaste kaikkine sen aiheuttamine suorine ja välillisine kustannuksineen on osattava ”upottaa” tulevaisuuden kuntien tärkeimmän tehtävän, hyvinvoinnin edistämisen, sisään.

Ratkaisuja liikkeen lisäämiseen itse kunkin kansalaisen ja jokaisen tahon toimesta kyllä löytyy, kun vaan oivallamme oikein. Liikunnan puheeksi ottoon ja liikkumattomuuteen puuttuminen ovat Suomenkin mittapuulla miljardiluokan taloudellisia mahdollisuuksia. Liikkumattomuus kasvattaa sekä yksilöiden, työnantajien että yhteiskunnan taloudellista taakkaa ja haastaa yhteisen elinvoimaisuutemme. Niin selvää näyttöä on esimerkiksi tyypillisimpien kansansairauksiemme kohdalla liikkumattomuuden suorasta yhteydestä sairauksien puhkeamiseen ja etenemiseen, sekä niistä muodostuviin suoriin terveydenhuollon kustannuksiin, puhumattakaan sairauspoissaolojen ja ennenaikaisen eläköitymisen kustannuksista. Useimmissa tapauksissa olisi oikea-aikaisella liikuntaneuvonnalla iso tilaus.

Koska hyvinvointityötä tehdään kaikilla kunnan toimialueilla, kuuluu hyvinvointivastuu jatkossakin kunnille, ja siinä vastuussa painaa liikuntaan monialaisesti panostaminen paljon. Voisi jopa todeta, että soten muodostaessa lähivuosien aikana omat alueensa ja sosiaali- ja terveydenhuollon vastuunsa, on jäljelle jäävällä tulevaisuuden peruskunnalla suoranainen näytönpaikka. Paikka näyttää, kuinka se vahvistaa elinvoimaansa ja asukkaidensa hyvinvointia rakentamalla kuntalaislähtöistä, liikkumaan ja osallistumaan houkuttelevaa elinympäristöä sekä oivaltavaa opetus- ja kulttuuritoimen palvelutarjotinta. Näyttää, kuinka se mahdollistaa liikkuvan kokonaiskoulupäivän, järjestää liikuntapaikkojen saavutettavuuden matalalla kynnyksellä, ja tekee hyvää kumppanuutta paikallisten yhteisöjen kanssa. Näyttää, että sillä on varaa antaa liikuntaan panostamisen palvelulupaus, joka vahvistaa myös asukkaiden omavastuun ottokykyä.

Näissä talkoissa ei haittaa, että jokainen ottaa itseään niskasta kiinni, ja laittaa itselle mahdollisen panoksensa liikkumattomuuden voittamiseen ja liikaa istuvan elämäntavan muutokseen. Kaveri seuraa helposti esimerkkiä.

Suunnittelija Suvi Helanen
Valtion liikuntaneuvoston jäsen

Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi


Nimimerkki
Otsikko
Kommentti *
Älä täytä
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia
Ei kommentteja


Tulosta
Ajankohtaista

Lausunto: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ylimääräisistä urheilijaeläkkeistä annetun lain muuttamiseksi

Valtion liikuntaneuvosto pitää tärkeänä urheilijaeläkejärjestelmän tarkoitusta toimia taloudellisena turvana niistä vuosista, jolloin eläkekertymä ns. normaalista työstä on jäänyt kertymättä. Eläke on tarkoitettu myönnettäväksi niille entisille menestyneille urheilijoille, joiden kertynyt eläke on kovin alhainen. Liikuntaneuvosto pitää kannatettavana, että lakimuutoksella urheilijaeläkkeiden määrä ja taso yhdenmukaistettaisiin taitelijaeläkkeiden kanssa. Liikuntaneuvosto myös kannattaa, että laista poistetaan kirjaus urheilijaeläkkeiden rahoittamisesta veikkaus- ja raha-arpajaisten voittovaroista.

Lue lisää

12.10.2018 Lausunto Kunnossa kaiken ikää -ohjelman arvioinnista

Valtion liikuntaneuvosto (VLN) arvioi lakisääteisenä tehtävänään valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia liikuntaan liittyen. Arvioinneissa puntaroidaan valtion määrärahojen sekä säädös- ja informaatio-ohjauksen merkitystä liikunnan ja huippu-urheilun edistämisessä. Toimikausittaisen kokonaisarvioinnin lisäksi liikuntaneuvosto toteuttaa yksityiskohtaisempia arviointeja liikuntakulttuurin keskeisimmiltä osa-alueilta.

Lue lisää

11.10.2018 Lausunto valtion talousarviosta 2019

Korkeasuhdanne maailmantaloudessa jatkuu, mutta nopein kasvuvaihe on takana. Viimeaikainen talouden ja työllisuuden kasvu ovat vahvistaneet Suomen julkista taloutta. Noususuhdannetta varjostaa kuitenkin rakenteellinen työttömyys sekä erityisesti väestön ikääntyminen. Väestön vanheneminen johtaa työikäisen väestön määrän pienenemiseen sekä ennusteiden mukaan vauhdilla kasvaviin hoito- ja hoivamenoihin.

Lue lisää