Valtion liikuntaneuvosto

Blogi

14.1.2013 13.00

Liikuntaneuvoston jäsen Markku Holmi: Innostu liikunnasta

Uuden vuoden alussa annetaan usein lupauksia muutoksesta. Moni päättää aloittaa elämäntaparemontin, ylimääräisten kilojen vähentämisen tai liikunnan harrastamisen. Kuntosaliketjut ja painonhallintaryhmät täyttyvät muutoksen tarpeesta vakuuttuneista ihmisistä.

Jotta muutos esimerkiksi liikunnan aloittamisesta ei jäisi vain lyhytaikaiseksi innostukseksi, tarvitsemme toisiamme sekä erialaisia toimijoita ja yhteisöjä tueksemme.

 

Yhteiskunnallisesti liikuntaan ja elintottumuksiin pyritään vaikuttamaan erilaisilla ohjelmilla ja poliittisilla toimilla. Hallitusohjelma ohjaa, että kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa huomioitaisiin hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen. Tämä on sisällytettävä kaikkien hallinnonalojen ja ministeriöiden toimintaan. Valtion ja kuntien on luotava edellytykset tasavertaiseen mahdollisuuteen harrastaa liikuntaa sosioekonomisesta taustasta, sukupuolesta tai iästä riippumatta. Liikuntalaki velvoittaa kuntia tähän tehtävään. Liikunnan terveyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävät vaikutukset tunnistetaan ja tunnustetaan yleisesti.

 

Liikunnan tiedetään edistävän kansanterveyttä, auttavan jaksamaan työelämässä pidempään ja osaltaan ennaltaehkäisevän syrjäytymistä. Liikunta vaikuttaa yleiseen vireystasoon ja sitä kautta muun muassa oppimistuloksiin. Liikunta myös yhdistää erilaisia ihmisiä ja näin luo yhteisöjä, joihin on mahdollista integroitua. Liikunnalla on siis varsin moniulotteinen merkitys ja senkin vuoksi on tärkeää, että liikunnan lisäämiseksi tehdään poikkihallinnollista, rajat ylittävää sitoutunutta yhteistyötä.

 

Liikuntakasvatuksen ja aktiivisen elämän pohjaa luodaan lapsuudessa ja kodin perinnössä. On hyvä kuitenkin muistaa, että eri yhteiskuntaryhmillä on erilaiset mahdollisuudet liikkua sekä pitää huolta hyvinvoinnistaan. Tämän vuoksi tarvitaan yhteiskunnallista ohjausta ja sitä kautta edellytyksiä liikunnan harrastamiseen luodaan monin keinoin. Myös jokaisella meistä on vastuu voimavarojemme mukaan vaikuttaa itseemme ja ympäristöömme.

 

Yksilöinä voimme olla kannustamassa kanssaihmisiä liikkumaan oman kuntonsa mukaan ja pitämään huolta omasta hyvinvoinnista. Hyvinvoinnin ja liikunnan tuoma positiivinen vire jää harvoin huomaamatta ja sillä on mukaansatempaavat vaikutukset ympärillesi. Innosta ja kannusta esimerkilläsi ystäviäsi, tuttaviasi ja yhteisöjäsi liikunnan pariin. Liikunnan ilosanoma ja liikkuminen yhdessä antaa mielihyvää kaikille. Uuden vuoden lupaukset kannattaa nyt lunastaa säännölliseksi liikunnalliseksi elämäntavaksi. Innostu liikunnasta, se näkyy ja kuuluu!

 

Markku Holmi

TtM, projektisuunnittelija

Valtion liikuntaneuvoston jäsen


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | KommentoiTulosta
Ajankohtaista

8.1.2019 Liikunnan tiedolla johtamisen suunta-asiakirja 2020–2024

Liikunnan tiedolla johtamisen suunta-asiakirjassa 2020–2024 linjataan opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamien tutkimushankkeiden teema-alueet, hakemusprosessi ja hakemusten arvioinnin perustelut tuleville vuosille. Lisäksi tarkastellaan tiedolla johtamista osana liikuntapoliittista päätöksentekoa ja liikunnan tiedolla johtamisen resursointia.

Lue lisää

9.11.2018 Lausunto: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ylimääräisistä urheilijaeläkkeistä annetun lain muuttamiseksi

Valtion liikuntaneuvosto pitää tärkeänä urheilijaeläkejärjestelmän tarkoitusta toimia taloudellisena turvana niistä vuosista, jolloin eläkekertymä ns. normaalista työstä on jäänyt kertymättä. Eläke on tarkoitettu myönnettäväksi niille entisille menestyneille urheilijoille, joiden kertynyt eläke on kovin alhainen. Liikuntaneuvosto pitää kannatettavana, että lakimuutoksella urheilijaeläkkeiden määrä ja taso yhdenmukaistettaisiin taitelijaeläkkeiden kanssa. Liikuntaneuvosto myös kannattaa, että laista poistetaan kirjaus urheilijaeläkkeiden rahoittamisesta veikkaus- ja raha-arpajaisten voittovaroista.

Lue lisää

12.10.2018 Lausunto Kunnossa kaiken ikää -ohjelman arvioinnista

Valtion liikuntaneuvosto (VLN) arvioi lakisääteisenä tehtävänään valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia liikuntaan liittyen. Arvioinneissa puntaroidaan valtion määrärahojen sekä säädös- ja informaatio-ohjauksen merkitystä liikunnan ja huippu-urheilun edistämisessä. Toimikausittaisen kokonaisarvioinnin lisäksi liikuntaneuvosto toteuttaa yksityiskohtaisempia arviointeja liikuntakulttuurin keskeisimmiltä osa-alueilta.

Lue lisää