Valtion liikuntaneuvosto

Kannanotot ja lausunnot

16.3.2018 14.38

Kunnossa kaiken ikää -ohjelman tuloksellisuus ja vaikutukset arvioidaan

Valtion liikuntaneuvosto on käynnistänyt Kunnossa kaiken ikää -ohjelman (KKI) arvioinnin. Arvioinnin toteuttaa Nordic Healthcare Groupin (NHG) johtama konsortio.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avustanut Kunnossa kaiken ikää -ohjelmaa vuodesta 1995 lähtien. Myös sosiaali- ja terveysministeriö ja Raha-automaattiyhdistys ovat rahoittaneet ohjelmaa. Ohjelmassa ovat olleet lisäksi mukana liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Metsähallitus.

 

KKI-ohjelman tavoitteena on ollut edistää pääsääntöisesti työikäisten ja juuri eläkkeelle siirtyneiden terveyttä ja hyvinvointia monipuolisin liikunnan keinoin. Ohjelma on jakanut taloudellista tukea liikunnan paikallishankkeille, järjestänyt tapahtumia, koulutuksia ja kampanjoita sekä julkaissut materiaaleja tietoisuuden lisäämiseksi. Keskeistä toiminnassa on ollut terveysliikunnan verkostojen luominen, ylläpito ja kehittäminen sekä poikkihallinnollinen yhteistyö.

 

Valtionhallinnon toimenpiteiden kokonaisuus terveyttä ja hyvinvointia edistävässä liikunnassa sekä terveellisiin elintapoihin vaikuttamisessa on laaja ja sektorirajat ylittävä kokonaisuus. Myös KKI-ohjelman keskeiset sidosryhmät ovat monialaiset: liikunta-, sosiaali- ja terveystoimi, ympäristö- ja liikennehallinto, työelämä, järjestöt liikunnan, kansanterveyden, eläke-, sosiaali- ja ympäristötoiminnan alueella sekä yksityiset toimijat.

 

Arvioinnissa arvioidaan KKI-ohjelman tulokset ja vaikutukset suhteessa ohjelmalle asetettuihin tavoitteisiin ja resursseihin koko ohjelmakaudella. Tarkempi arviointi kohdennetaan vuosiin 1996, 2006 ja 2016. Lisäksi toteutetaan sidosryhmäanalyysi KKI-ohjelman merkityksestä, näkyvyydestä ja tunnettuudesta ohjelman kohderyhmän ja verkostoyhteistyön laajuus huomioiden. Myös ohjelman hankeavustus- ja valtionohjauskäytännöt analysoidaan. Lopuksi laaditaan toimenpide-ehdotukset ohjelmatoiminnan ja ohjelmaa koskevien valtionohjauskäytäntöjen kehittämiseksi.

 

Liikuntaneuvoston tehtävänä on arvioida valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia liikunnan alueella. Neuvoston viimeisimmät arvioinnit ovat käsitelleet lasten ja nuorten harrastustoimintaa ja huippu-urheilua. Parasta aikaa käynnissä on arviointi soveltavasta liikunnasta, joka julkaistaan huhtikuussa. KKI-ohjelman arvioinnin ohjaamisesta vastaa neuvoston tutkimus- ja arviointijaosto.

 

Arviointi valmistuu elokuun alussa 2018.

 

Lisätietoja:

pääsihteeri Minna Paajanen, minna.paajanen@minedu.fi, p. 040 584 9459

suunnittelija Minttu Korsberg, minttu.korsberg@minedu.fi, p. 050 573 2387

senioriasiantuntija Anne Kaarnasaari, anne.kaarnasaari@nhg.fi, p. 040 723 5219


Palaa otsikoihinTulosta
Blogissa

14.3.2016 7.20Valtion liikuntaneuvoston puheenjohtaja Tapio Korjuksen katsaus

Valtion liikuntaneuvoston toimikausi starttasi tasan puoli vuotta sitten. Tähän aikaan on mahtunut paljon työtä. Liikuntaneuvostolla on pitkä historiansa. Tapoja, joilla olemme tottuneet tekemään, näkemään ja kokemaan, haastetaan kuitenkin urakalla.

Lue lisää | 0 Kommenttia


Ajankohtaista

31.1.2019 Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2018

Uusin tutkimusraportti "Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa" (LIITU-tutkimus) on julkaistu 31.1.2019. Raportti kuvaa lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisen tilaa keväällä 2018 sekä ajassa tapahtuneita muutoksia välillä 2014–2018.

Lue lisää

30.1.2019 Lausunto: Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta

Valtioneuvosto hyväksyi eduskunnalle annettavan liikuntapoliittisen selonteon 25.10.2018. Valtion liikuntaneuvosto näkee lausunnossaan selonteon kokonaisuutena hyväksi ja kattavaksi asiakirjaksi. Liikuntaneuvoston mielestä selonteon keskeisimmät toimenpidetarpeet liittyvät liikunnan harrastamisen edistämiseen ja fyysisen kokonaisaktiivisuuden lisäämiseen.

Lue lisää

8.1.2019 Liikunnan tiedolla johtamisen suunta-asiakirja 2020–2024

Liikunnan tiedolla johtamisen suunta-asiakirjassa 2020–2024 linjataan opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamien tutkimushankkeiden teema-alueet, hakemusprosessi ja hakemusten arvioinnin perustelut tuleville vuosille. Lisäksi tarkastellaan tiedolla johtamista osana liikuntapoliittista päätöksentekoa ja liikunnan tiedolla johtamisen resursointia.

Lue lisää