Valtion liikuntaneuvosto

HUIPPU-URHEILUN SEURANTA- JA ARVIOINTIPÄIVÄ
17.4.2018 klo 12.00–16.00
Kinopalatsi Sali 2, Kaisaniemenkatu 2, Helsinki


Suomalaisen huippu-urheilun toimintamalleja on uudistettu ja kehitetty viimeisen 10 vuoden ajan. Huippu-urheilujärjestelmän tila ja kehittämistarpeet kartoitettiin kattavasti reilu vuosi sitten huippu-urheiluverkoston sisäisessä ja valtion liikuntaneuvoston tilaamassa ulkoisessa arvioinnissa.

Miltä huippu-urheilu näyttää nyt 1,5 vuotta arviointien jälkeen keskeisten tunnuslukujen valossa? Mitä käytännön tekoja on tapahtunut? Mikä on huippu-urheilun asema osana suomalaista yhteiskuntaa? Näihin kysymyksiin haetaan vastauksia huippu-urheilun seuranta- ja arviointipäivässä. Tilaisuuden järjestävät valtion liikuntaneuvosto, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus (KIHU).

OHJELMA

klo 12.00
Kahvitarjoilu

klo 12.30
Miksi huippu-urheilun seuranta- ja arviointipäivä?
kansanedustaja Sari Multala, valtion liikuntaneuvoston jäsen, tutkimus- ja arviointijaoston puheenjohtaja ja Suomen Olympiakomitean hallituksen jäsen

klo 12.45
Huippu-urheilun tila professorien silmin
liikuntasosiologian professori Hannu Itkonen, Jyväskylän yliopisto

klo 13.15
Huippu-urheilun tila datan ja tiedon valossa
johtava asiantuntija Jari Lämsä, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus (KIHU)

klo 13.35
Näin syntyy huippu-urheilun yhteiskunnallinen perustelu

toimitusjohtaja Mikko Salonen, Suomen Olympiakomitea

klo 13.50
Kommenttipuheenvuorot
varatuomari Eira Palin-Lehtinen
tuottaja Kalle Rantala, Urheilumuseo

Keskustelua

TAUKO

klo 14.40
Miltä tilanne näyttää reilu vuosi arviointien jälkeen?
johtaja Tiina Kivisaari, opetus- ja kulttuuriministeriö
huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Kojonkoski, Suomen Olympiakomitea

klo 15.20
Huippu-urheilu kansalaisten silmin - Tuloksia KIHUn kyselyistä 2016 & 2018
erikoistutkija Jarmo Mäkinen, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus (KIHU)

klo 15.40
Kommenttipuheenvuoro
huippu-urheilun hallintopäällikkö Jaana Laurila, Lentopalloliitto
valmennuspäällikkö Kimmo Mustonen, Suomen Paralympiakomitea

klo 15.50
Yhteenveto ja katse tulevaan
puheenjohtaja Tapio Korjus, valtion liikuntaneuvosto

Ilmoittautuminen 12.4. mennessä sähköisellä lomakkeella


Lisätiedot:
Toni Piispanen, toni.piispanen@minedu.fi / p. 0295330284
Minttu Korsberg, minttu.korsberg@minedu.fi / p. 0295330018

Mikäli saavut paikalle pyörätuolilla, otathan yhteyttä kulkureitin varmistamiseksi Toni Piispaseen.Lasten ja nuorten harrastamisen iltapäivä 26.1.2018

Svenska Teatern, Amos-sali, Helsinki

Tervetuloa seuraamaan lasten ja nuorten harrastamisen iltapäivää!

Lasten ja nuorten harrastustoiminnasta on käyty keskustelua pitkään. Tilaisuudessa julkaistaan selvitys valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksista lasten ja nuorten harrastamiseen. Lisäksi tilaisuudessa palkitaan Liikkuva koulu -toimijoita ja julkaistaan valtakunnalliset Move!-mittaustulokset 2017.


Ohjelma

klo 12.00    
Kahvitarjoilu


klo 12.30    
Tilaisuuden avaus
johtaja Tiina Kivisaari, opetus- ja kulttuuriministeriö


klo 12.45    
Valtakunnalliset Liikkuva koulu -palkinnot 2017
ylijohtaja Esko Ranto, opetus- ja kulttuuriministeriö


klo 13.15    
Valtakunnalliset Move!-mittaustulokset 2017
opetusneuvos Matti Pietilä, Opetushallitus
pääsihteeri Minna Paajanen valtion liikuntaneuvosto
              
Kommentit: 
opetustoimenjohtaja Mari Routti ja johtaja Tommi Vasankari                         


klo 14.00    
Kuinka onnistuneesti ja tuloksekkaasti valtio tukee lasten ja nuorten harrastamista?
toimitusjohtaja Mikko Wennberg ja senior consultant Laura Jauhola


klo 14.30    
Miten tästä eteenpäin?
Keskustelua harrastamisen yhteiskunnallisesta tilanteesta


Striimi tilaisuudesta: http://videonet.fi/web/minedu/20180126/


Move!-mittaustulokset 2017


Tervetuloa!

Tilaisuuden järjestävät valtion nuorisoneuvosto, valtion liikuntaneuvosto ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus Stea.


Esteetön sisäänpääsy Svenska Teatern, Mannerheimintien puoleinen sisäänkäynti.


Tulosta
Blogissa

14.3.2016 7.20Valtion liikuntaneuvoston puheenjohtaja Tapio Korjuksen katsaus

Valtion liikuntaneuvoston toimikausi starttasi tasan puoli vuotta sitten. Tähän aikaan on mahtunut paljon työtä. Liikuntaneuvostolla on pitkä historiansa. Tapoja, joilla olemme tottuneet tekemään, näkemään ja kokemaan, haastetaan kuitenkin urakalla.

Lue lisää | 0 Kommenttia


Ajankohtaista

Lausunto: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ylimääräisistä urheilijaeläkkeistä annetun lain muuttamiseksi

Valtion liikuntaneuvosto pitää tärkeänä urheilijaeläkejärjestelmän tarkoitusta toimia taloudellisena turvana niistä vuosista, jolloin eläkekertymä ns. normaalista työstä on jäänyt kertymättä. Eläke on tarkoitettu myönnettäväksi niille entisille menestyneille urheilijoille, joiden kertynyt eläke on kovin alhainen. Liikuntaneuvosto pitää kannatettavana, että lakimuutoksella urheilijaeläkkeiden määrä ja taso yhdenmukaistettaisiin taitelijaeläkkeiden kanssa. Liikuntaneuvosto myös kannattaa, että laista poistetaan kirjaus urheilijaeläkkeiden rahoittamisesta veikkaus- ja raha-arpajaisten voittovaroista.

Lue lisää

12.10.2018 Lausunto Kunnossa kaiken ikää -ohjelman arvioinnista

Valtion liikuntaneuvosto (VLN) arvioi lakisääteisenä tehtävänään valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia liikuntaan liittyen. Arvioinneissa puntaroidaan valtion määrärahojen sekä säädös- ja informaatio-ohjauksen merkitystä liikunnan ja huippu-urheilun edistämisessä. Toimikausittaisen kokonaisarvioinnin lisäksi liikuntaneuvosto toteuttaa yksityiskohtaisempia arviointeja liikuntakulttuurin keskeisimmiltä osa-alueilta.

Lue lisää

11.10.2018 Lausunto valtion talousarviosta 2019

Korkeasuhdanne maailmantaloudessa jatkuu, mutta nopein kasvuvaihe on takana. Viimeaikainen talouden ja työllisuuden kasvu ovat vahvistaneet Suomen julkista taloutta. Noususuhdannetta varjostaa kuitenkin rakenteellinen työttömyys sekä erityisesti väestön ikääntyminen. Väestön vanheneminen johtaa työikäisen väestön määrän pienenemiseen sekä ennusteiden mukaan vauhdilla kasvaviin hoito- ja hoivamenoihin.

Lue lisää