Valtion liikuntaneuvosto

Neuvoston päivittyvä työsuunnitelma

Valtion liikuntaneuvosto on valtioneuvoston eduskunnan toimikaudeksi asettama asiantuntijaelin. Sen tehtävänä on käsitellä liikunnan kannalta laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä asioita.


Neuvoston tavoitteena on liikunnan ja urheilun painoarvon vahvistaminen yhteiskunnassa ja ihmisten arjessa. Neuvosto tekee näkyväksi valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutukset ja kehittämistarpeet liikunnassa ja urheilussa. Tämä edellyttää vahvaa tietoperustaa, jonka syntymistä ja hyödyntämistä neuvosto osaltaan vahvistaa. Neuvosto on aktiivisessa vuorovaikutuksessa yhteiskunnan toimijoihin. Tutustu neuvoston toimikauden 2015-2019 työsuunnitelmaan.   


Tulosta