Valtion liikuntaneuvosto

Valtion liikuntaneuvosto - linjoja liikuntaan vuodesta 1920

Valtio löytää urheilun (1920−1944)

historia1Urheilun kansallinen ja poliittinen merkitys sekä kieliriidat korostuvat. Kahtiajakautuneen urheiluelämän eheyttämisestä tulee ylivoimainen tavoite ja järjestöriidat alkavat leimata urheiluelämää. Kilpaurheilu jatkaa kuitenkin voittokulkuaan, ja Suomi nousee huippu-urheilun suurvallaksi.

 

Seuratoiminta leviää koko maahan, mikä tuo urheilulle lisää harrastajia. Urheilu ja suojeluskuntatyö tukevat toisiaan. Heräävä kaupunkilaiskulttuuri tuottaa uusia lajeja. Koululaiset saavat hiihtoloman.

 

Valtion kiinnostus urheilua ja liikuntakasvatusta kohtaan herää. Liikuntahallinnon tehtävistä kilpailevat sotaministeriö sekä kirkollis- ja opetusministeriö. Sotaministeriö jää toiseksi.

Urheilua jälleenrakennuksen rinnalla (1945−1966)

Urheilu saa oman elvytysohjelmansa (1945), jossa esitetään maalle mm. urheiluministeriä. Kouluissa maanpuolustustunti muutetaan liikuntatunniksi. Kunnat nousevat liikuntarakentamisen kärkeen.historia2

 

Urheiluhallinto vakiintuu kolmiportaiseksi, kun urheilulautakunnat yleistyvät kunnissa ja lääneissä. Myös Veikkaus Oy on mukana päättämässä veikkausvoittovarojen käytöstä. Helsingin olympiakisat (1952)vaimentavat hetkeksi ristiriidat niin politiikassa kuin urheilussa ja vauhdittavat Suomen kansainvälistymistä.

 

Urheiluopistot, kuntoliikuntajärjestöt ja liikuntatiede pääsevät valtiontuen piiriin. Valmentaja- ja ohjaajakoulutusta tehostetaan kadotetun urheilumenestyksen palauttamiseksi. Liikuntatieteellinen tiedekunta perustetaan Jyväskylään (1963). Isiltä perittyä ylevää urheilu-uskoa uskalletaan vähitellen kyseenalaistaa. Keskustelu liikunnan yhteiskunnallisista tehtävistä laajenee: ”terveys, kunto, maallesi anna!”

Liikuntaa hyvinvointivaltiossa (1967−1990)

historia3Urheilu saa rinnalleen monipuolistuvan liikuntakulttuurin, kun suomalaiset innostuvat kuntoilemaan. Liikuntapolitiikasta tulee osa yhteiskuntapolitiikkaa. Lotto (1971−) lihottaa liikunnan rahapussia. Puolueet kilpailevat liikuntapoliittisilla ohjelmilla. Vallitsevat käytännöt ja työnjaot vahvistetaan liikuntalaissa (1979), joka sitoo julkisen vallan ja järjestöt entistä tiiviimmin toisiinsa.

 

Liikunnan luokkarajat murtuvat 1980-luvulla; enää ei ole tärkeää ”kenen joukoissa liikut”. Yritykset säntäävät liikuntamarkkinoille. Kansalaisten liikuntamahdollisuudet laajenevat. Liikunnan lajikirjo kaksinkertaistuu ja järjestöjen voimat hajaantuvat – liikunnan sirpaloituminen alkaa. Erityisliikuntaa saa tunnustetun aseman. Huippu-urheilu kipuaa Linnan juhlien ja missikisojen rinnalle katsotuimpien TV-ohjelmien joukkoon. Urheilun ja kuntoilun rinnalle aletaan kaivata elämyksiä tarjoavaa ja vähemmän totista, jopa karnevalistista liikuntakulttuuria.

Kohti liikunnan moninaisuutta (1991–2010)

Liikuntakulttuuria laajennetaan terveysliikunnan suuntaan. Liikuntakäsitys venytetäänhistoria4 äärimmilleen:olympiaurheilusta ostosmatkaan. Arkiliikkuminen vähenee enemmän kuin liikuntaharrastus lisääntyy. Harrastajien ikähaitari venyy vauvaan ja vaariin. Kuntosaleja hallitsevat naiset, kilpakenttiä miehet. Liikunta on yhä suomalaisten suosituin harrastus.

 

Urheiluseuran vaihtaminen ei ole enää rikos faneja kohtaan. Seuroissa sitoutuminen talkootyöhönvähenee ja kevytyhteisöllisyys yleistyy. Ammattilaiset astuvat seuroihin. Huippu-urheilu on edelleen liikuntakulttuurin näkyvin, mutta nyt myös kiistellyin osa-alue. Huippu-urheilun tarjoamia viihdenautintoja vähentävät etenkin doping ja vedonlyöntirikollisuus.

 

Liikuntahallinto solmii avioliiton sosiaali- ja terveyssektorin kanssa ja avoliittoja muiden hallinnonalojen kanssa. Liikunnasta tehdään valtioneuvoston siunauksella hallinnonalojen yhteinen asia.

 

Lue lisää:

historia

 

 

 

Valtion liikuntaneuvosto - linjoja liikuntaan vuodesta 1920


Tulosta


Ajankohtaista

Lausunto: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ylimääräisistä urheilijaeläkkeistä annetun lain muuttamiseksi

Valtion liikuntaneuvosto pitää tärkeänä urheilijaeläkejärjestelmän tarkoitusta toimia taloudellisena turvana niistä vuosista, jolloin eläkekertymä ns. normaalista työstä on jäänyt kertymättä. Eläke on tarkoitettu myönnettäväksi niille entisille menestyneille urheilijoille, joiden kertynyt eläke on kovin alhainen. Liikuntaneuvosto pitää kannatettavana, että lakimuutoksella urheilijaeläkkeiden määrä ja taso yhdenmukaistettaisiin taitelijaeläkkeiden kanssa. Liikuntaneuvosto myös kannattaa, että laista poistetaan kirjaus urheilijaeläkkeiden rahoittamisesta veikkaus- ja raha-arpajaisten voittovaroista.

Lue lisää

12.10.2018 Lausunto Kunnossa kaiken ikää -ohjelman arvioinnista

Valtion liikuntaneuvosto (VLN) arvioi lakisääteisenä tehtävänään valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia liikuntaan liittyen. Arvioinneissa puntaroidaan valtion määrärahojen sekä säädös- ja informaatio-ohjauksen merkitystä liikunnan ja huippu-urheilun edistämisessä. Toimikausittaisen kokonaisarvioinnin lisäksi liikuntaneuvosto toteuttaa yksityiskohtaisempia arviointeja liikuntakulttuurin keskeisimmiltä osa-alueilta.

Lue lisää

11.10.2018 Lausunto valtion talousarviosta 2019

Korkeasuhdanne maailmantaloudessa jatkuu, mutta nopein kasvuvaihe on takana. Viimeaikainen talouden ja työllisuuden kasvu ovat vahvistaneet Suomen julkista taloutta. Noususuhdannetta varjostaa kuitenkin rakenteellinen työttömyys sekä erityisesti väestön ikääntyminen. Väestön vanheneminen johtaa työikäisen väestön määrän pienenemiseen sekä ennusteiden mukaan vauhdilla kasvaviin hoito- ja hoivamenoihin.

Lue lisää