Siirry sisältöön

Mikä tieto liikuttaa kuntia? – Liikuntafoorumi 2019

Liikuntafoorumissa 2019 (Jyväskylä) teemana on tiedolla johtaminen ja miten tieto muutetaan liikkeeksi. Foorumin avauspäivänä maanantaina 28.10 tutustutaan tiedolla johtamiseen mm. kuntien näkökulmasta ja selvitetään, minkälainen tieto liikuttaa kuntia. Tutustu kuntasession mielenkiintoisiin puhujiin ja ilmoittaudu mukaan!

MINNA PAAJANEN on Helsingin kaupungin Liikkumisohjelman projektipäällikkö. Liikkumisohjelma on yksi Helsingin kaupunkistrategian kärkihankkeista, jonka tavoitteena on lisätä kaupunkilaisten liikkumista ja vähentää istumista. Ohjelman yhtenä keskeisenä työtapana on tiedolla johtaminen, tutkimuksen ja datan tehokas hyödyntäminen.Aiemmin Paajanen on työskennellyt yli kymmenen vuoden ajan valtion liikuntaneuvostossa, jossa hän tuli tunnetuksi tiedon hyödyntämisen edistäjänä osana liikunnan päätöksentekoa. Liikuntafoorumissa Paajanen avaa tiedon merkitystä ja tiedolla johtamista osana suuren kaupungin liikkumisen edistämistyötä.

ESKO POIKELA on Liedon kunnanjohtaja, jolla on yli 30 vuoden kokemus erilaisista kunnallisalan tehtävistä ja erityisesti sivistystoimialalta. Taustaltaan Poikela on opettaja. Liedossa on jo pitkään ymmärretty liikunnan strateginen merkitys. Lieto oli oletettavasti vuonna 2015 ensimmäisten kuntien joukossa, jotka nostivat liikunnan painopistealueeksi kuntastrategiassaan. Liikkumista ja liikuntaa on edistetty onnistuneesti Liedossa eri toimialojen yhteistyönä ja eri toimijoita osallistaen sekä monien erilaisten kokeilujen avulla. Liikuntafoorumissa Poikela esittelee keskisuuren kunnan liikkumisen ja liikunnan edistämistyötä sekä tiedon merkitystä tässä työssä.

LIKES-TUTKIMUSKESKUS on kehittänyt uudenlaista tietopohjaa kuntien liikunnan edistämisen tiedolla johtamisen tueksi. LIKESin asiantuntijat Kaarlo Laine, Salla Turpeinen ja Virpi Inkinen esittelevät foorumissa uuden sähköisen liikunnan kuntatietoalustan sekä kertovat havaintoja ja tuloksia Keski-Suomessa toteutetusta maakuntapilotista. Tuloksissa kuvataan kuntien eriytymistä rakenteiden, resurssien ja prosessien suhteen. Esitys antaa pohdittavaa kuntien strategisen liikunta- ja hyvinvointijohtamisen kohdentumisesta sekä sen yhteensopivuudesta valtion ohjauskeinojen kanssa.

Tutustu Liikuntafoorumin 2019 ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan: www.kesli.fi/liikuntafoorumi/

Kansallinen liikuntafoorumi on liikuntakulttuuria laaja-alaisesti yhteiskunnassa käsittelevä ja eri toimijatahot yhteen kokoava keskustelu- ja vuorovaikutusareena.  Liikuntafoorumin järjestävät yhteistyössä valtion liikuntaneuvosto, opetus- ja kulttuuriministeriö, Yleisradio, Veikkaus, Suomen Olympiakomitea ja Suomen Paralympiakomitea. Foorumin paikallisena järjestäjäkumppanina vuonna 2019 toimii Keski-Suomen Liikunta ry (KesLi).

Minna Paajasen kuva: Maarit Hohteri, Helsingin kaupunki