Siirry sisältöön

Liikuntafoorumi 2019: Tiedolla johtaminen ei ole vain johdon asia

Ennätysmäärä – noin 340 – toimijaavaltionhallinnosta, kunnista, järjestöistä, tutkimuslaitoksista ja yrityksistä on kokoontunut Kansalliseen liikuntafoorumiin Jyväskylään. Foorumin teemana on tänä vuonna tiedolla johtaminen ja miten tieto muutetaan liikkeeksi.

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen muistutti Liikuntafoorumin avauspuheenvuorossaan, että urheilua maailman suurimpana kansanliikkeenä kuunnellaan. Urheiluliikkeen tulee itse nostaa entistä rohkeammin eettisiä kysymyksiä julkiseen keskusteluun. Urheiluliikkeen on nähtävä ja kannettava vastuunsa paitsi urheiluliikkeen sisällä myös sitä ympäröivässä yhteiskunnassa.

Foorumin avaussessiossa organisaatiopsykologian professori ja palkittu tiedolla johtamisen guru Rob Briner (Queen Mary University of London) johdatteli foorumin osallistujat tiedolla johtamisen perusteisiin. Brinerin mukaan tiedolla johtamisessa ei ole kyse totuuden etsimisestä vaan parhaan mahdollisen olemassa olevan tiedon hyödyntämisestä. Työskentelyämme on muokattava niin, että aikaa jää tiedon hyödyntämiseen.

Brinerin puheenvuoron jälkeisessä paneelissa tiedolla johtamisesta keskustelivat kansanedustaja ja valtion liikuntaneuvoston puheenjohtaja Paavo Arhinmäki, Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto sekä johtaja Tiina Kivisaari opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Paneelikeskustelussa korostettiin ennakointia ja tiedon oikea-aikaisuutta päätöksenteon tukena sekä tutkijoiden ja päätöksentekijöiden vuorovaikutuksen lisäämistä.

Foorumin rinnakkaissessiossa tarkasteltiin tiedolla johtamista niin viestinnän, kuntien kuin järjestöjen ja urheilun näkökulmista. Bisnesmuotoilija Lasse Riitesuo (Brande) patisti viestintäsessiossa liikuntakenttää rohkeampaan viestintään: Asiakkaat eivät osta tuotteita tai palveluita vaan tarinoita, arvoja ja tunnelmaa. Suomen Palloliiton pääsihteeri Marco Casagrande esitteli kansainvälisen jalkapalloliitto UEFA:n ja Suomen Palloliiton tekemää SROI (Social return on investment) -raporttia, jonka mukaan suomalaisen jalkapallon yhteiskunnallinen arvo on noin 770 miljoonaa euroa.Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen erikoistutkija Outi Aarresola nosti esille, että tiedolla johtaminen ja tietoperustaisuus eivät ole vain johdon asia, vaan kaikki voivat olla siinä osallisia.

Kansallinen liikuntafoorumi jatkuu tiistaina 29.10, jolloin tutustutaan mm. asiakaslähtöisen tiedon hyödyntämiseen liikunnassa ja kysytään, onko ihminen vastuussa elintapavalinnoistaan?

Lisätietoa:
suunnittelija Saku Rikala
puhelin: 029 533 0042 tai sähköposti: saku.rikala@minedu.fi
www.kesli.fi/liikuntafoorumi/
#liikuntafoorumi, #idrottsforum

Kansallinen liikuntafoorumi on liikuntakulttuuria laaja-alaisesti yhteiskunnassa käsittelevä ja eri toimijatahot yhteen kokoava keskustelu- ja vuorovaikutusareena. Foorumin tavoitteena on vahvistaa liikunta- ja urheiluasioiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja painoarvoa. Foorumissa käsitellään ajankohtaisia, vaikutukseltaan merkittäviä ja liikuntakulttuurin arvopohjaan liittyviä kysymyksiä.

Liikuntafoorumin järjestävät yhteistyössä valtion liikuntaneuvosto, opetus- ja kulttuuriministeriö, Yleisradio, Veikkaus, Suomen Olympiakomitea ja Suomen Paralympiakomitea. Foorumin paikallisena järjestäjäkumppanina vuonna 2019 toimii Keski-Suomen Liikunta ry (KesLi).