Siirry sisältöön

Liikuntafoorumi 2019: Tutkitun liikuntatiedon viestintää ja yksilön kykyä terveellisiin elintapavalintoihin vahvistettava

Liikuntafoorumin päätöspäivänä osallistujia keskustelutti liikunnan harjoitteluun liittyvä humpuukitieto, yksilön vastuu elintapavalinnoistaan sekä asiakastiedon ja big datan hyödyntämismahdollisuudet liikunnan kehittämis- ja vaikuttamistyössä.

Tutkimusjohtaja Klaus Virkkunen Sponsor Insight Finlandista nosti alustuksessaan esiin, että tutkimustiedon perusteella tulotason kasvaessa liikunnan harrastaminen lisääntyy ja julkisia liikuntapalveluita käytetään vähemmän. Tämä luo kasvavaa huolta liikunnan eriarvoistumisesta sekä liikuntapalvelujen eriytymisestä.

Toiminnanjohtaja Eki Karlsson Suomen Ladusta kertoi foorumin yleisölle big datasta, joka tarjoaa esimerkiksi kunnille ja järjestöille paljon hyödyntämismahdollisuuksia liikunnan kehittämis- ja vaikuttamistyössä. Suomen Latu hyödyntää big dataa kesä- ja talviaikakysymykseen liittyen. Kerätyn tiedon perusteella talviaikaan siirryttäessä liikunnan kokonaisvolyymit näyttävät pysyvän lähes samana, mutta kesäaikaan siirryttäessä volyymit näyttävät kasvavan.

Tutkija Johanna Ahola-Launonen Helsingin yliopistosta korosti puheenvuorossaan, että elintapavalintoihin vaikuttaa koko ihmisen elinpiiri ja ihmisten mahdollisuudet tehdä hyviä elintapavalintoja vaihtelevat. Yksilön vastuun korostamisen sijaan tulisi pyrkiä edistämään ihmisten kykyä elää hyvää elämää.

Apulaisprofessori, ”Lihastohtori” Juha Hulmi Jyväskylän yliopistosta puhui liikuntafoorumissa näyttöön perustuvasta liikunnan harjoittelusta. Liikunnan harrastajille on tarjolla harjoittelun tueksi valtava määrä erilaista tietoa, joista osa on täyttä humpuukia. Hulmin mukaan laadukasta harjoittelua saadaan yhdistämällä tutkimusta, loogista päättelyä ja kokemusta. Tutkitun tiedon viestintää ja jopa tutkijoiden brändäämistä on vahvistettava humpuukin taklaamiseksi.

Erikoislääkäri Maarit Valtonen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksesta nosti kommenttipuheenvuorossaan esille, miten liikunta on edelleen alihyödynnetty keino niin sairauksien ehkäisyssä kuin hoidossa.

Ennätysmäärä – noin 340 – toimijaavaltionhallinnosta, kunnista, järjestöistä, tutkimuslaitoksista ja yrityksistä kokoontui Kansalliseen liikuntafoorumiin Jyväskylään 28.-29.10.2019. Foorumin teemana oli tänä vuonna tiedolla johtaminen ja miten tieto muutetaan liikkeeksi. Vuonna 2020 liikuntafoorumi järjestetään Kouvolassa.

Lisätietoa:
suunnittelija Saku Rikala
puhelin: 029 533 0042 tai sähköposti: saku.rikala@minedu.fi
www.kesli.fi/liikuntafoorumi/
#liikuntafoorumi, #idrottsforum

Kansallinen liikuntafoorumi on liikuntakulttuuria laaja-alaisesti yhteiskunnassa käsittelevä ja eri toimijatahot yhteen kokoava keskustelu- ja vuorovaikutusareena. Foorumin tavoitteena on vahvistaa liikunta- ja urheiluasioiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja painoarvoa. Foorumissa käsitellään ajankohtaisia, vaikutukseltaan merkittäviä ja liikuntakulttuurin arvopohjaan liittyviä kysymyksiä.

Liikuntafoorumin järjestävät yhteistyössä valtion liikuntaneuvosto, opetus- ja kulttuuriministeriö, Yleisradio, Veikkaus, Suomen Olympiakomitea ja Suomen Paralympiakomitea. Foorumin paikallisena järjestäjäkumppanina vuonna 2019 toimi Keski-Suomen Liikunta ry (KesLi).