Siirry sisältöön

Ministeriöiden tuloskortit liikunnasta ja liikkumisesta julkaistu ruotsiksi ja englanniksi

Vain pieni osa suomalaisista liikkuu terveytensä kan­nalta riittävästi. Liian vähäinen liikkuminen vaikuttaa niin yksilöiden hyvinvointiin ja elämänlaatuun kuin laaja-alaisesti yhteiskunnan eri sektoreilla, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon menoihin, työkykyyn ja sotilaalliseen suorituskykyyn. Käytännössä kaikkien ministeriöiden päätöksillä ja toimilla vaikutetaan väestön liikkumiseen ja liikuntaan.

Valtion liikuntaneuvosto on valmistellut yhteistyössä eri ministeriöiden kanssa ministeriöiden liikunnan ja liikkumisen tuloskortit. Tuloskorteissa kuvataan kunkin ministeriön intressi, tavoitteet, toimenpiteet, resurssit, mittarit, keskeinen lainsäädäntö ja keskeiset kehittämiskohteet liittyen liikkumisen ja liikunnan edistämi­seen. Tuloskortit julkaistiin kesäkuussa 2019. Nyt tuloskorteista on julkaistu myös ruotsinkieliset ja englanninkieliset käännökset:

Tuloskorttien avulla lisätään ymmärrystä ja tietoa eri hallinnonalojen toimenpiteistä ja intresseistä liikkumi­sen ja liikunnan edistämisessä. Lisäksi luodaan mah­dollisuuksia valtion liikuntaneuvoston toteuttamalle yhä laaja-alaisemmalle liikunnan arviointitehtävälle.

Lisätietoa:
pääsihteeri Minttu Korsberg
valtion liikuntaneuvosto, opetus- ja kulttuuriministeriö
puhelin: 0295330018 / sähköposti: minttu.korsberg@minedu.fi