Siirry sisältöön

Kysely liikuntatutkijoille vaikuttamisesta ja häirinnästä

Valtion liikuntaneuvosto toteuttaa kyselyn, jolla kartoitetaan liikuntatutkijoihin kohdistuvaa vaikuttamista, painostamista, häirintää ja maalittamista. Kyselyn tarkoituksena on muun muassa selvittää, kuinka yleistä on liikuntatutkijoihin kohdistuva erilainen vaikuttaminen ja häirintä, millaisia mahdolliset tapaukset ovat olleet sekä miten mahdollisiin tapauksiin on puututtu.

Kysely on kohdistettu henkilöille, jotka tutkivat tai ovat tutkineet fyysiseen aktiivisuuteen, liikuntaan tai urheiluun liittyviä teemoja eri tieteenaloilla. Kyselyyn toivotaan vastauksia myös niiltä, jotka eivät ole kokeneet vaikuttamista, painostamista, häirintää tai maalittamista.

Kyselyyn vastaamiseen kuluu arviolta 15 minuuttia. Kyselyyn voi vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Kyselyyn vastataan anonyymisti, ilman nimeä ja muita tunnistetietoja, joten vastaajia ei voida yhdistää annettuihin vastauksiin.Vastauksia käsitellään luottamuksellisesti ja anonyymisti. Kyselyn aineistoja ei luovuteta muiden toimijoiden käyttöön.

Kysely on auki 3.‒30.9.2021. Kyselyn tulokset julkaistaan loppuvuodesta 2021.

Sähköiseen kyselyyn pääse vastaamaan tästä:

LINKKI SUOMENKIELISEEN KYSELYYN

Här du kan hitta mer information om enkäten på svenska och svara på enkäten:

ENKÄT TILL IDROTTSFORSKARE OM PÅVERKAN OCH TRAKASSERIER I FINLAND

Here you can find more information about the questionnaire in English and answer the questionnaire:

QUESTIONNAIRE ABOUT INFLUENCING AND HARASSMENT FOR SPORTS RESEARCHERS IN FINLAND

Kiitos paljon osallistumisestasi!

Lisätietoa kyselystä:
erityisasiantuntija Saku Rikala
valtion liikuntaneuvosto
sähköposti: saku.rikala@minedu.fi tai puhelin: 029 533 0042