Siirry sisältöön

Liikunnan koulutuskeskusten arviointi käynnistyy – Toteutuksesta vastaa Owal Group

Valtion liikuntaneuvosto käynnistää arvioinnin liikunnan valtakunnallisista ja alueellisista koulutuskeskuksista (urheiluopistot). Arvioinnin tavoitteena on tuottaa kokonaiskuva liikunnan koulutuskeskusten toiminnan nykytilasta, asemasta ja merkityksestä osana liikunta-alan ja koulutusalan toimijakenttää. Arvioiti tuottaa myös suosituksia koulutuskeskusten roolin, toiminnan, valtionohjauksen ja yhteistyön kehittämiseksi. Arviointi valmistuu syyskuussa 2022.

Arvioinnin toteutuksesta vastaa Owal Group Oy. Päävastuullisina arvioitsijoina toimivat YTM Olli Oosi (arvioinnin projektipäällikkö) ja VTT, dosentti Mikko Wennberg, joilla on laaja-alainen kokemus erilaisten arviointien, selvitysten ja tutkimusten tekemisestä. Lisäksi arvioinnin täydentävinä asiantuntijoina toimivat YTM Laura Jauhola, VTM Henrik Pekkala ja VTM Jenna Siltala.

Lisätietoa:
pääsihteeri Minttu Korsberg, valtion liikuntaneuvosto
sähköposti: minttu.korsberg@gov.fi tai puhelin: 029 533 0018

senior partner Olli Oosi, Owal Group oy
sähköposti: olli@owalgroup.com tai puhelin: 050 530 4737

Valtion liikuntaneuvosto on liikuntalaissa määritelty opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin. Liikuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä liikunnan kannalta laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä asioita sekä erityisesti arvioida valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia liikunnan alueella. Liikuntaneuvoston tehtävänä on myös tehdä aloitteita ja esityksiä liikunnan kehittämiseksi sekä antaa lausuntoja liikuntamäärärahojen käytöstä.

Liikunnan koulutuskeskukset: Suomessa on 11 valtakunnallista ja kolme alueellista liikunnan koulutuskeskusta (urheiluopistoa). Koulutuskeskukset ovat kokopäiväistä opetusta antavia valtakunnallisia sisäoppilaitoksia tai alueellisia oppilaitoksia, joiden tehtävänä on mm. järjestää liikuntaharrastusta, hyvinvointia ja terveyttä edistävää koulutusta koko väestölle sekä liikunnan järjestö- ja seuratoimintaa palvelevaa koulutusta ja valmennustoimintaa.