Siirry sisältöön

Valtion liikuntaneuvoston kannanotto lasten ja nuorten harrastamisen jatkumisen turvaamiseksi

Liikuntaneuvosto pitää niin terveydellisesti kuin sosiaalisesti välttämättömänä, että lasten ja nuorten harrastustoiminnan jatkuminen sallitaan. Harrastustoiminta on lapsille ja nuorille pandemia-aikana korostuneen tärkeä mielenterveyden tuki ja hyvinvoinnin lähde. Lasten ja nuorten harrastamisen rajoittamisessa haitat ylittäisivät hyödyt1.


Valtioneuvosto suositti 7.1.2022 lasten ja nuorten harrastustoimintaa rajoitettavaksi koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Päätöksen asiassa tekevät aluehallintoviranomaiset. 

Lapsista ja nuorista vain kolmannes täyttää päivittäisen liikuntasuosituksen (tunti liikuntaa päivässä)2. Noin 40 prosentilla perusopetusikäisiä fyysinen toimintakyky on jo tasolla, joka voi vaikeuttaa arjessa jaksamista3. Koronapandemiaan liittyvät rajoitustoimet ovat vähentäneet osan väestöstä liikkumista entisestään4. Ahdistusta ja yksinäisyyttä kokevien nuorten määrä on myös kasvanut selvästi pandemia-aikana5.

Liikunta- ja urheiluseuroissa liikkuu noin puolet peruskouluikäisistä. Kolmannes lapsista ja nuorista osallistuu vähintään kerran viikossa yksityisten toimijoiden järjestämään liikuntatoimintaan.6 Lasten ja nuorten harrastussulku johtaisi todennäköisesti kasvaneeseen harrastamisen tauolle jättämiseen ja lopettamiseen. Edellisen harrastussulun aikana lisenssimäärät putosivat 41 prosenttia ja lopettamisikä laski7. Harrastuksen tauolle jättämisen jälkeen kynnys uudelleen aloittamiseen saattaa kasvaa.

Urheiluseuratoimintaan osallistuminen lisää todennäköisyyttä täyttää liikuntasuositukset8. Ohjattua liikuntaa lapsena harrastaneet voivat aikuisena psyykkisesti paremmin. Lasten ja nuorten liikunta onkin tärkeä keino edistää väestön mielenterveyttä. Fyysisen terveyden ja mielenterveyden lisäksi liikunnan harrastaminen vahvistaa lasten osallisuutta ja ryhmään kuulumisen tunnetta, luo kaverisuhteita ja harjoittaa sosiaalisia taitoja.9

Lajiliitot, seurat, liikunta-alan yrittäjät ja kunnat ovat tehneet töitä turvallisen harrastamisen mahdollistamiseksi. Valtion liikuntaneuvosto nostaa esille, että edelleen on tärkeää korostaa käytänteitä, joilla turvallinen liikunnan harrastamisen on mahdollista. Suomen Olympiakomitea ylläpitää verkkosivuillaan ajankohtaisia ohjeita liikunnan ja urheilun turvallisen harrastamisen toimenpiteistä10. Vasta viimeisenä keinona tulee harkita alueelliseen ja paikalliseen tautitilanteeseen perustuen harrastamisen kannalta äärimmäisiä rajoitustoimenpiteitä, kuten harrastamisen tarkoitettujen tilojen sulkemista kokonaan. Lääketieteen edustajat laajasti ovat todenneet, että lasten harrastustoiminnan rajoittaminen ei olisi kovin tehokas keino tartuntojen rajoittamiseen ja että haitat ylittäisivät hyödyt11.Paavo Arhinmäki                                                                      Minttu Korsberg
puheenjohtaja                                                                           pääsihteeri
valtion liikuntaneuvosto                                                           valtion liikuntaneuvosto

Lähteet

1. Mäkijärvi, M. Helsingin Sanomat 11.1.2021 mukaan. Harrastustilojen sulusta tulee linjaus. SEKÄ
Tervahauta, M. YLE 8.1.2021 mukaan. https://yle.fi/uutiset/3-12263002

2. Kokko, S. & Martin, L. (toim.) 2019. Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2018. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2019:1.

3. Valtion liikuntaneuvosto 2021. https://www.liikuntaneuvosto.fi/2021/12/15/lasten-ja-nuorten-fyysinen-toimintakyky-huolestuttavalla-tasolla/

4. Kantomaa, M. (toim.) 2020. Koronapandemian vaikutukset väestön liikuntaan. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2020:2.

5. Helakorpi, S., Kivimäki, H. 2021. Lasten ja nuorten hyvinvointi – Kouluterveyskysely 2021: Iso osa lapsista ja nuorista on tyytyväisiä elämäänsä – yksinäisyyden tunne on yleistynyt. THL. Tilastoraportti 30/2021.

6. Kokko, S. & Martin, L. (toim.) 2019. Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2018. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2019:1.

7. Suomen Olympiakomitea 10.1.2021. https://www.olympiakomitea.fi/2022/01/10/lasten-ja-nuorten-oikeus-harrastamiseen-on-turvattava-liikkumattomuuden-velkaa-maksetaan-vuosikymmenia/

8. Kokko, S., Martin, L., Geidne, S., Van Hoye, A., Lane, A., Meganck, J., Scheerder, J., Seghers, J., Villberg, J., Kudlacek, M., Badura, P., Mononen, K., Blomqvist, M., De Clercq, B., Koski, P. 2019. Does sports club participation contribute to physical activity among children and adolescents? A comparison across six European countries. Scandinavian journal of public health, 2019-12, Vol.47 (8), p.851-858.

9. Appelqvist-Schmidlechner, K., Vaara, J., Vasankari, T., Häkkinen, A., Mäntysaari, M., Kyröläinen, H. 2017. Lapsuusiän kilpaurheilu suojaa psyykkiseltä oireilulta aikuisiässä. Tutkimuksesta tiiviisti 39/2017, THL.

10. Suomen Olympiakomitea. Ajankohtaista tietoa koronavirustilanteen vaikutuksesta urheiluun.
https://www.olympiakomitea.fi/2021/09/13/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksesta-urheiluun/

11. Mäkijärvi, M. Helsingin Sanomat 11.1.2021 mukaan. Harrastustilojen sulusta tulee linjaus. SEKÄ
Tervahauta, M. YLE 8.1.2021 mukaan. https://yle.fi/uutiset/3-12263002