Siirry sisältöön

Valtion liikuntahallinnon ohjauksella ollut vaikutusta erityisesti tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen liikuntasektorilla – Ympäristönäkökulmat eivät nouse vielä merkittävästi esiin ohjauksessa

Liikuntahallinto on toiminut valtionhallinnossa edelläkävijänä kestävän kehityksen edistämisessä esimerkiksi integroimalla teeman järjestöjen yleisavustusten kriteeristöön. Kestävän kehityksen systemaattiseen edistämiseen on kuitenkin vielä matkaa, selviää valtion liikuntaneuvoston tilaamasta arvioinnista Kestävä kehitys valtion liikuntaa ja urheilua edistävissä toimenpiteissä.

Hallitusohjelma ja siihen perustuva kansallinen Agenda2030 -toimeenpanosuunnitelma antavat valtion liikunta­hallinnolle (liikunnan vastuualue, opetus- ja kulttuuriministeriö) vahvan pohjan kestävän kehityksen edistämi­selle. Osassa Agenda2030:n liikuntaan liittyvissä tavoitteista valtion liikuntahallinnon rooli on hyvin keskeinen, mutta osassa päävastuu on muilla hallinnonaloilla.

Valtion liikuntaneuvosto on tilannut arvioinnin kestävän kehityksen edistämisestä valtion liikuntaa ja urheilua edistävissä toimenpiteissä. Arviointi osoitti, että opetus- ja kulttuuriministeriössä ja liikunnan vastuualueella sitoutuminen kestävän kehityksen edistämiseen on vahvaa. Liikuntahallinto on toiminut valtionhallinnossa edelläkävijänä esimerkiksi kestävän kehityksen integroinnissa osaksi järjestöjen yleisavustusten kriteeristöä.

Valtion liikuntahallinnon ohjauksella on ollut vaikutusta erityisesti tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen liikuntasektorilla. Sen sijaan ilmastonmuutoksen hillintä tai muut ympäristönäkökulmat eivät vielä nouse läpileikkaavasti esiin valtion liikuntahallinnon ohjauskeinoissa. Kestävän kehityksen aihepiirin ja käsitteistön moninaisuus ja laajuus vaikeuttavat kestävän kehityksen systemaattista edistämistä ja jättävät liikuntahallinnon toimenpiteisiin katvealueita. Valtaosa opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksista sisältää kuitenkin joitain kestävän kehitykseen liittyviä tavoitteita tai kriteerejä.

Arvioinnin tulosten mukaan liikuntasektorin toimijoiden lähtökohdat ja käsitykset kestävästä kehityksestä vaihtelevat, ja kestävän kehityksen toimet edistyvät monen eri tekijän yhteisvaikutuksesta. Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjauskeinot ovat tärkeitä, joskaan eivät ainoita kestävän kehityksen edistämisen ajureita. Monet liikunta-alan toimijat, erityisesti suuret organisaatiot, edistävät kestävää kehitystä ministeriön ohjauksesta riippumatta. Lisäksi lajiliittojen ja seurojen informaatio-ohjauksessa korostuu Olympiakomitean rooli, kun taas aluehallintovirastot vastaavat ohjauksesta kuntien suuntaan.

Arvioinnissa suositeltiin kestävän kehityksen nivomista läpileikkaavasti opetus- ja kulttuuriministeriön resurssiohjaukseen, myös ympäristötavoitteet huomioiden. Lisäksi suositeltiin muun muassa ilmasto- ja ympäristöteemaan liittyviä kohdennettuja avustushakuja sekä tietopohjan vahvistamista. 

Arvioinnin toteutus

Valtion liikuntaneuvosto valitsi kilpailutuksella 4FRONT Oy:n toteuttamaan arviointityön kestävän kehityksen edistämisestä valtion liikuntaa ja urheilua edistävissä toimenpiteissä. Arvioinnin toteuttamisesta vastasivat kesä-joulukuun 2021 aikana KTM Ulla Roiha, KTT Anne-Mari Järvelin ja ETT Katri Haila. Työssä selvitettiin valtion kestävän kehityksen sitoumukset ja niiden kosketuspinta valtion liikuntahallinnon toimenpiteisiin. Lisäksi selvitettiin, miten opetus- ja kulttuuriministeriö edistää kestävää kehitystä osana liikunnan edistämisen toimenpiteitä sekä arvioitiin toimenpiteiden vaikutuksia ja vaikuttavuutta. Arvioinnissa tuotettiin myös suosituksia, miten kestävä kehitys voitaisiin huomioida entistä paremmin valtionhallinnon liikkumista, liikuntaa ja urheilua edistävissä toimenpiteissä.

Kestävä kehitys valtion liikuntaa ja urheilua edistävissä toimenpiteissä -arviointi julkaistaan etätilaisuudessa 20.1.2022 klo 10.00‒12.00. Tilaisuuden ohjelman löydät täältä.

Pääset lukemaan arvioinnin kokonaisuudessaan täältä.
Lisätietoa arvioinnista

Senior Consultant, Ulla Roiha, 4FRONT Oy (arvioinnin tulokset)
sähköposti: ulla.roiha@4front.fi tai puhelin: 040 8732 706

Pääsihteeri Minttu Korsberg, valtion liikuntaneuvosto (arvioinnin toimeksianto)
sähköposti: minttu.korsberg@gov.fi tai puhelin: 029 533 0018