Siirry sisältöön

Ikääntyneille ulkoiluoikeus ja valtakunnallinen Liikkumisohjelma – Liikuntaneuvoston eduskuntavaalitavoitteet 2023 julkaistu

Valtion liikuntaneuvosto on julkaissut esitykset eduskuntavaalitavoitteiksi 2023. Tavoitteiden edistämiseksi liikuntaneuvosto esittää 12 toimenpidettä, kuten ikääntyneiden subjektiivista ulkoiluoikeutta sekä valtakunnallista Liikkumisohjelmaa.

Ikääntyneiden ulkoiluoikeus

Ikääntyneen väestön määrä jatkaa kasvuaan Suomessa merkittävästi seuraavien parin vuosikymmenen aikana. Ikäpoliittisena tavoitteena on kotona asuminen, jonka keskeinen mahdollistaja on riittävä liikkumiskyky. Lähes 400 000 yli 70-vuotiasta ei nykyisin selviä puolen kilometrin kävelystä. Koronapandemian aikana monen ikääntyneen liikkumiskyky romahti, kun ikääntyneet vähensivät kodin ulkopuolella liikkumista.

Liikkumiskyvyn menetys johtaa hyvin usein kotihoidon asiakkaaksi (vuosikustannukset ovat 14 000 euroa/hlö) sekä kaatumisvaaraan (hoitokustannukset 31 000 euroa/hlö). Liikunta on tärkein yksittäinen tekijä toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Ikääntyneistä kuitenkin vain joka viides mies ja joka seitsemäs nainen liikkuu terveytensä kannalta riittävästi.

Iäkkäiden hyvään arkeen tulee kuulua mahdollisuus liikkua ja ulkoilla. Nykyisellään moni ikääntynyt ei saa mahdollisuutta edes ulkoiluun. Koronapandemia kärjisti tilannetta entisestään: Yli 36 000 kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa hoidossa ollutta ikäihmistä ei ulkoillut kertaakaan korona-aikana vuonna 2020. Ikääntyneiden liikkumisen edistämiseksi ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi tulee ikääntyneillä olla jatkossa subjektiivinen ulkoiluoikeus.

Valtakunnallinen Liikkumisohjelma

Lapsista, nuorista ja aikuisista vain noin kolmannes, ikäihmisistä ja toimintarajoitteisista vielä harvempi, liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Riittämättömän liikkumisen yhteiskunnallisten kustannusten on laskettu olevan vähintään kolme miljardia euroa vuodessa. Vaikka monet harrastavat liikuntaa, liikkuvat ihmiset arjessaan yhä vähemmän, jolloin fyysisen aktiivisuuden kokonaismäärä jää valtaosalla liian pieneksi.

Pääosa ihmisten arjesta vietetään liikuntahallinnon toimien ulottumattomissa, kuten varhaiskasvatuksessa, kouluissa, oppilaitoksissa, työpaikoilla, ikääntyneiden palveluissa, kotona tai liikenteessä. Koko väestön liikkumisen lisäämiseen tarvitaan poikkihallinnollisesti resursoitu, johdettu ja toteutettu valtakunnallinen Liikkumisohjelma, joka sisältää toimia kaikilla hallinnonaloilla sekä Liikkuva koulu -ohjelman kaltaisia, arkiaktiivisuuden lisäämiseen tähtääviä valtakunnallisia ja paikallisia toimenpiteitä.

Lue kaikki valtion liikuntaneuvoston esitykset eduskuntavaalitavoitteiksi täältä.


Valtion liikuntaneuvoston esitykset eduskuntavaalitavoitteiksi antoivat 21.9.2022:
Paavo Arhinmäki, puheenjohtaja (vas.)
Marko Asell, varapuheenjohtaja (sd.)
Ritva Elomaa, jäsen (ps.)
Timo Heinonen, jäsen (kok.)
Hanna Huumonen, jäsen (sd.)
Saara Karkulahti, jäsen (kesk.)
Pasi Kivisaari, varapuheenjohtaja (kesk.)
Arttu-Petteri Klami, jäsen (ps.)
Ismo Läntinen, jäsen (ps.)
Sari Multala, jäsen (kok.)
Tuija Pohjola, jäsen (sd.)
Elina Sillanpää, jäsen (vihr.)
Joakim Strand, jäsen (r.)

Lisätietoja:
Paavo Arhinmäki, puheenjohtaja, valtion liikuntaneuvosto
paavo.arhinmaki@hel.fi                                                                                      

Lähteet

  • Koponen, P., Borodulin, K., Lundqvist, S., Sääksjärvi, K., Koskinen, S. (2018). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-105-8
  • Kansanterveystieteen dosentti (FT, LitM) Katja Borodulinin esitys valtion liikuntaneuvoston kokouksessa 8.6.2022.
  • FinTerveys 2017 -tutkimus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
  • Kokko, S. & Martin, L. (toim.) 2019. Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2018. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2019:1.
  • FinTerveys 2017 -tutkimus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
  • Nurmi-Koikkalainen, P. (ym.) 2017. Tietoa ja tietotarpeita vammaisuudesta. Analyysia THL:n tietotuotannosta. Työpa-peri 38/2017. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL 2017.
  • Vasankari, T. & Kolu, P. (toim.) 2018. Liikkumattomuuden lasku kasvaa – vähäisen fyysisen aktiivisuuden ja heikon fyysisen kunnon yhteiskunnalliset kustannukset. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 31/2018.
  • Kymmenettuhannet vanhustenhoidon asiakkaat jääneet täysin vaille ulkoilua – THL: ”Tämä on hälyttävä tieto”. MTV Uutiset 13.4.2021, https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/kymmenettuhannet-vanhustenhoidon-asiakkaat-jaaneet-taysin-vaille-ulkoilua-thl-tama-on-halyttava-tieto/8115940