Siirry sisältöön

Vastuullisuus kärkiteemana Liikuntafoorumissa Kouvolassa

Kahdeksas Kansallinen liikuntafoorumi keräsi yhteen liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistämisestä kiinnostuneet Kouvolaan. Foorumissa luotiin katsetta liikuntakulttuurin tuleviin kehityssuuntiin sekä käsiteltiin alan ajankohtaisia teemoja, kuten vastuullista johtamista, ulkoilua, 2020-luvun seuratoimintaa, digitalisaatiota ja ilmastonmuutosta.

Liikuntafoorumin avauspäivän teemana oli erityisesti vastuullinen johtaminen. Sitran yliasiamies Jyrki Kataisen mukaan nykypäivän johtamistaitoa on tehdä epätäydellisiä ratkaisuja, koska monimutkaisissa ongelmissa täydelliset ratkaisut eivät ole mahdollisia. 

Vastuullisuusjohtaja Anne Larilahti (Amer Sports) korosti, että vastuullisuusasioiden jalkauttamisessa on tärkeää luoda ymmärrys nykytilasta, päättää mihin tähdätään ja asettaa selvät tavoitteet lähivuosille sekä sitoutua niihin, vaikka ei olisi tarkalleen tiedossa, miten pitkäntähtäimen tavoitteisiin päästäisiin. 

Foorumin keskusteluissa vastuullisuuden edistämisestä toivottiin lisää avoimuutta, osallisuutta ja moninaisuutta päätöksentekoon. Lisäksi toivottiin kaikille alan toimijoille laadukkaat suunnitelmat ja strategiat sekä enemmän yhdessä tekemistä, kuten yhteisiä kannanottoja.

Liikuntafoorumin toisen päivän teema oli ilmastonmuutos. Apulaisprofessori Ville Uusitalo (LUT) korosti alustuksessaan, että on tärkeää edetä järjestelmällisesti kohti liikunta- ja urheilusektorin hiilineutraaliutta. On tärkeää selvittää oman toiminnan hiilijalanjälki sekä vaikuttavimmat toimenpiteet hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Tavoitteiden saavuttamisessa korostuu sidosryhmäyhteistyö eri alojen toimijoiden kanssa.

Keskustelussa toivottiin lisää tutkimusta ja tietoa liikunnan ja urheilun hiilijalanjäljestä sekä ympäristökysymyksistä lisää asiantuntijuutta ja asiantuntija-apua eri organisaatioihin. Lisäksi korostettiin liikunnan ja urheilun kaksoisroolia ilmastonmuutoksen hillinnässä. Liikunta- ja urheilusektorin täytyy muuttaa omaa toimintaansa vähähiilisemmäksi, mutta toisaalta toimiala voi toimia esimerkkinä ja vaikuttajana ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

Liikuntafoorumin toisena päivänä esillä ilmastonmuutos, sote ja varusmiesten liikunta

Toisena päivänä perehdyttiin myös liikkumisen ja liikunnan poikkihallinnolliseen edistämiseen osana sote-uudistusta ja varusmiespalvelusta. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kehittämispäällikkö Sanna Koste (KymSote) ja liikuntakoordinaattori Marika Peltonen (Kouvolan kaupunki) esittelivät Kymenlaaksossa tehtävää hyvinvoinnin edistämistyötä yhteistyössä hyvinvointialueen ja kuntien kanssa. 

Liikunta on merkittävä hyvinvointia ja terveyttä edistävä väline, ja siten kuntien liikuntapalveluja ja hyvinvointialueita yhdistävä tekijä tulevaisuudessa. Tulevissa hallinnon rakenteissa on tärkeää tehdä yhteistyötä liikuntaneuvonnan palveluketjussa, soveltavan liikunnan tehtävissä ja Move!-mittaustulosten hyödyntämisessä osana lasten ja nuorten liikuntaneuvontaa. 

Puolustusvoimien liikuntapäällikkö Lasse Torpo esitteli varusmiesten liikuntakoulutusta ja liikunnan tukemista 2020-luvulla. Varusmiespalveluksensa aloittavien nuorten miesten kunto on heikentynyt 1970-luvulta lähtien ja ennusteiden mukaan lasku jatkuu. Varusmiespalveluksen aikana kunto kehittyy etenkin niillä, joilla lähtötilanne on heikompi. 

Liikuntakoulutuksessa on siirrytty liikuntalajien ja lajitaitojen opettamisesta kestävyyskunnon ja lihaskunnon edistämiseen, jotta varusmiehillä on kotiutuessaan edellytykset huolehtia kunnostaan myös palvelusajan jälkeen. Jatkossa on tärkeää jatkaa nuorten liikkumisen ja liikunnan harrastamisen tukitoimien kehittämistä niin ennen kuin jälkeen varusmiespalveluksen.

Kaksipäiväinen Kansallinen liikuntafoorumi (31.10.-1.11.) keräsi Kouvolaan 240 osallistujaa kunnista, valtionhallinnosta, järjestöistä ja tutkimus- ja oppilaitoksista sekä muista toimijoista. Liikuntafoorumin järjestivät yhteistyössä valtion liikuntaneuvosto, opetus- ja kulttuuriministeriö, Yleisradio, Veikkaus, Suomen Olympiakomitea, Suomen Paralympiakomitea ja Suomen Kuntaliitto. Foorumin paikallisena järjestäjäkumppanina toimi Kymenlaakson Liikunta ry (KymLi). 

Lisätietoa:
erityisasiantuntija Saku Rikala, valtion liikuntaneuvosto
p. 029 533 0042, saku.rikala@gov.fi

Kansallinen liikuntafoorumi