Siirry sisältöön

Liikkuva varhaiskasvatus on lisännyt merkittävästi mahdollisuuksia tukea lasten liikkumista – Reipasta ja rasittavaa liikkumista edelleen lisättävä varhaiskasvatuksessa

Liikkuva varhaiskasvatus on edistänyt merkittävästi liikkumista tukevaa toimintakulttuuria varhaiskasvatuksessa ja vaikuttanut varhaiskasvatuksen uudistamiseen kansallisella tasolla liikkumista tukevaksi. Jatkossa on tärkeää lisätä lasten reipasta ja rasittavaa liikkumista sekä toimia vähän liikkuvien, erilaisten vähemmistöjen ja toimintarajoitteisten lasten liikkumisen edistämiseksi, selviää Liikkuva varhaiskasvatus -arvioinnista.

Väestön liikkumisen lisääminen on ollut viime hallituskausien keskeisiä liikuntapoliittisia tavoitteita. Varhaiskasvatusikäisten lasten liikkumista on edistetty erityisesti Liikkuva varhaiskasvatus -toiminnalla. Liikkuvan varhaiskasvatuksen tavoitteena on, että jokaisella lapsella on mahdollisuus liikkua päivittäin riittävästi ja monipuolisesti sekä kokea liikkumisen iloa.

Valtion liikuntaneuvoston tilaaman arvioinnin mukaan Liikkuva varhaiskasvatus on lisännyt merkittävästi kuntien, varhaiskasvatusyksiköiden ja päiväkotien mahdollisuuksia tukea lasten liikkumista varhaiskasvatuksessa. Tämä näkyy esimerkiksi liikkumisen muotojen monipuolistumisessa varhaiskasvatuksessa, henkilöstön liikkumisosaamisen ja asenteiden kehittymisessä sekä välinehankinnoissa.

Varhaiskasvatusikäisten lasten liikkuminen on valtakunnallisesti hyvällä tasolla: 4-6 –vuotiaistalapsista 76 prosenttia saa­vutti liikkumissuosituksen eli kolme tuntia fyysistä aktiivisuutta, josta vähintään tunti oli reipasta ja rasittavaa liikkumista päivittäin (Piilo-tutkimus 2024). Arvioinnissa saatiin viitteitä siitä, että Liikkuvan varhaiskasvatuksen toteuttaminen päiväkodeissa voi olla kytköksissä lasten reippaan ja rasittavan liikkumisen määrään. Liikkuvan varhaiskasvatuksen vaikutuksista liikkumisen määrään tarvitaan kuitenkin lisää tutkimusta.

Arvioinnin mukaan liikkuva varhaiskasvatus on lisäksi vaikuttanut muun muassa kansalliseen varhaiskasvatuksen uudistamiseen liikkumista tukevaksi (esimerkiksi varhaiskasvatussuunnitelman perusteet) sekä koonnut yhteen varhaiskasvatuksen ja varhaiskasvatusikäisten liikkumisen asiantuntijoita. Liikkuvan varhaiskasvatuksen kansallinen organisointi, koordinaatio ja johtaminen ovat arvioinnin mukaan erittäin hyvällä tasolla.

Liikkuvan varhaiskasvatuksen valtionavustukset olivat vuosina 2017–2023 yhteensä noin 10,6 miljoonaa euroa, josta 7 miljoonaa euroa kohdistui avustuksina kunnille paikalliseen toimeenpanoon (mm. palkkakustannuksiin ja välinehankintoihin), 1,8 miljoonaa euroa kansalliseen koordinaatioon, tukeen ja seurantaan, 1,15 miljoonaa euroa varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja verkostoitumiseen alueellisesti sekä 0,6 miljoonaa euroa muihin kansallisiin kehittämishankkeisiin.

Arvioinnissa suositellaan liikkuvan varhaiskasvatuksen kehittämisen jatkamista osana liikunnallisen elämäntavan valtakunnallisia politiikkatoimia. Mahdolliset liikkuvan varhaiskasvatuksen hankeavustukset tulee suunnata jatkossa alueille, joissa ei vielä ole ollut toiminnan käynnistämiseen tähtääviä hankkeita.

Liikkuvassa varhaiskasvatuksessa tulee jatkaa ja laajentaa kohdennettuja toimia vähän liikkuvien lasten, erilaisten vähemmistöjen ja toimintarajoitteisten lasten liikkumisen lisäämiseksi. Tärkeää on lisätä lasten reipasta ja rasittavaa liikkumista varhaiskasvatuksessa esimerkiksi purkamalla turhia kieltoja ja mahdollistamalla vauhdikasta liikkumista varhaiskasvatuspäivän siirtymätilanteissa.

Varhaiskasvatuksessa tulee arvioinnin mukaan tavoitella sitä, että liikkuminen ja sen edistäminen ovat osa normaalia arjen toimintaa Liikkuva varhaiskasvatus -toiminnan kehittämisvaiheen jälkeen. Perustan tälle luovat varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjatut liikkumisen edistämisen tavoitteet. Kehittämistyöhön tulee myös palata säännöllisesti, koska lapsiryhmät vaihtuvat vuosittain ja henkilöstössä on vaihtuvuutta.

Liikkuva varhaiskasvatus -arvioinnin toteutus

Valtion liikuntaneuvoston lakisääteisenä tehtävänä on arvioida valtionhallinnon toimenpiteiden vai­kutuksia liikunnan alueella. Liikuntaneuvosto tilasi Liikkuva varhaiskasvatus -toiminnan ulkoisen arvioinnin toteuttamisen Kansalliselta koulutuksen arviointikeskukselta (Karvi). Arvioinnin toteutuksesta Karvissa vastasivat arviointiasiantuntija Kati Isoaho ja ulkoinen asiantuntija Julia Kuusiholma-Linnamäki.

Arvioinnin tavoitteena oli tuottaa tietoa Liikkuva varhaiskasvatuksen tuloksista sekä vaikutuksista ja vaikuttavuudesta. Tavoitteena oli myös tuottaa tietoa toiminnan organisoinnista, ohjauksesta ja seurannasta sekä hankeavustamisesta. Lisäksi arvioinnissa esitetään johtopäätökset ja kehittämissuositukset Liikkuva varhaiskasvatus -toiminnan kehittämiseksi.

Tutustu raporttiin Liikkuva varhaiskasvatus -toiminnan ulkoinen arviointi täällä.


Lisätietoa:
Erityisasiantuntija Saku Rikala
valtion liikuntaneuvosto, opetus- ja kulttuuriministeriö
sähköposti: saku.rikala@gov.fi tai puhelin: 029 533 0042