Siirry sisältöön

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi

Julkaisu
Järjestöt

Tämän arvioinnin tarkoituksena on tarkastella yhden keskeisen liikunta-alan toimijan, Liikuntatieteellisen Seuran (LTS), toimintaa ohjauksen ja tiedolla johtamisen näkökulmista. Erityisesti arvioinnin kohteena on tietoperustainen toiminta, missä LTS:lla on merkittävä rooli liikunnan alalla. Tarkastelussa on LTS:n toiminta niin sisäisestä kuin ulkoisesta näkökulmasta. Tarkoituksena on ylipäänsä arvioida, miten Liikuntatieteellinen Seura on kokonaisuudessaan onnistunut toiminnassaan.

Valtion liikuntaneuvosto toteuttaa toimikausittain kokonaisarvioinnin liikunnan edistämisen toimista valtionhallinnossa ja lisäksi arvioi yksityiskohtaisemmin liikuntakulttuurin keskeisimpiä osa-alueita. Liikuntatieteellisen Seuran (LTS) arviointia puolsi sen keskeinen asema liikunnan tiedolla johtamisessa ja sen rahoituksessa. Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) avustaa vuosittain LTS:aa sekä yleisavustuksella että erityisavustuksin. Viime vuosina avustusmäärä on ollut kokonaisuudessaan noin 800 000‒900 000 euroa, joista noin ¾ koostuu yleisavustuksesta ja loput erityisavustuksista. Valtionavustusten osuus LTS:n kokonaistuloista on viime vuosina ollut noin 80 prosenttia.

Professori Jari Stenvall toteutti VLN:n toimeksiannosta arvioinnin keväällä 2014. Stenvall teki arvioinnin riippumattomasti ja vastaa kaikista raportissa esitetyistä kannanotoista. Arvioitsija esittää LTS:n toiminnan suuntaamista niin, että sen luonne liikunta-alan kehitystä ja päätöksentekoa tukevana tietoperustaisena organisaationa vahvistuisi. LTS:n on priorisoitava toimintaansa, kyettävä ottamaan rooli tietoperustaisuuden edistäjänä erityisesti suhteessa päätöksentekoon sekä luotava kumppanuusrakenteita liikunta-alalle. Muutosten toteuttaminen edellyttää LTS:lta resurssien kanavoimista painopistealueille sekä osaamisen kehittämistä.

VLN 2014:7 Liikuntatieteellisen Seuran arviointi (PDF, 1 Mt)