Siirry sisältöön

Liikkuva varhaiskasvatus -toiminnan ulkoinen arviointi

Julkaisu
KunnatLapset ja nuoretValtionhallinto

Liikkuva varhaiskasvatus -toiminnan ulkoinen arviointi tuottaa tietoa Liikkuvan varhaiskasvatuksen tuloksista, vaikutuksista ja vaikuttavuudesta sekä toiminnan organisoinnista, ohjauksesta, seurannasta ja hankeavustamisesta. Lisäksi arvioinnissa esitetään johtopäätökset ja kehittämissuositukset Liikkuva varhaiskasvatus -toiminnan kehittämiseksi. Valtion liikuntaneuvosto tilasi arvioinnin toteuttamisen Kansalliselta koulutuksen arviointikeskukselta (Karvi).

Väestön liikkumisen lisääminen on ollut viimeisimpien hallituskausien keskeisiä liikuntapoliittisia tavoitteita. Varhaiskasvatusikäisten lasten liikkumista on erityisesti edistetty Liikkuva varhaiskasvatus -toiminnalla (ent. Ilo kasvaa liikkuen). Liikkuvan varhaiskasvatuksen tavoitteena on, että jokaisella lapsella on mahdollisuus liikkua päivittäin riittävästi ja monipuolisesti sekä kokea liikkumisen iloa varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten mukaisesti.

Valtion liikuntaneuvosto tilasi Liikkuva varhaiskasvatus -toiminnan ulkoisen arvioinnin toteuttamisen Kansalliselta koulutuksen arviointikeskukselta (Karvi). Arvioinnin tavoitteena oli tuottaa tietoa Liikkuva varhaiskasvatuksen tuloksista sekä vaikutuksista ja vaikuttavuudesta. Tavoitteena oli myös tuottaa tietoa toiminnan organisoinnista, ohjauksesta ja seurannasta sekä hankeavustamisesta. Lisäksi arvioinnissa esitetään johtopäätökset ja kehittämissuositukset Liikkuva varhaiskasvatus -toiminnan kehittämiseksi.

Arvioinnin keskeisiä tuloksia ja johtopäätöksiä ovat muun muassa:

  • Liikkuvan varhaiskasvatuksen kansallinen organisointi, koordinaatio ja johtaminen ovat erittäin hyvällä tasolla. Liikkuvan varhaiskasvatuksen yksi keskeinen tulos on hyvin verkostona toimiva tavoitteiden ja toiminnan jalkauttamisen malli.
  • Liikkuvan varhaiskasvatuksen vaikutus kansalliseen varhaiskasvatuksen uudistamiseen liikkumista tukevaksi on erittäin hyvällä tasolla.
  • Liikkuva varhaiskasvatus on lisännyt merkittävästi kuntien, varhaiskasvatusyksiköiden ja päiväkotien kapasiteettia (mm. liikkumismuotojen monipuolistaminen, henkilöstön tietoisuus ja liikkumisosaaminen sekä välinehankinnat) liikkumista tukevan toimintakulttuurin edistämisessä.
  • Liikkuvan varhaiskasvatuksen vaikutus lasten liikkumisen tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen on kokonaisuutena melko hyvällä tasolla. Vähän liikkuvien lasten huomiointi on toteutunut kunnissa vaihtelevasti.
  • Varhaiskasvatusaikaisen liikkumisen kansallisen tavoitteen toteutuminen on hyvällä tasolla, mutta vaikutus vaihtelee kunnittain ja toimipaikoittain.
  • Liikkuvan varhaiskasvatuksen maltillinen, asteittain tapahtunut laajentuminen on ollut hyvä ratkaisu, ja mahdollistanut toiminnan säilymisen linjakkaana sekä riittävästi johdettuna myös valtakunnallisella tasolla.

Arvioinnissa suositellaan muun muassa liikkuvan varhaiskasvatuksen kehittämisen jatkamista osana Liikkuvat -kokonaisuutta ja valtioneuvostotasoisia liikunnallisen elämäntavan politiikkatoimia, kohdennettujen toimien jatkamista ja laajentamista vähän liikkuvien lasten, erilaisten vähemmistöjen ja toimintarajoitteisten lasten liikkumisen lisäämiseksi sekä reippaan ja rasittavan liikkumisen edellytysten edelleen kehittämistä.

Varhaiskasvatusyksiköissä ja päiväkodeissa tulee tavoitella sitä, että liikkuminen ja sen edistäminen ovat osa normaalia arjen toimintaa Liikkuva varhaiskasvatus -toiminnan kehittämisvaiheen jälkeen. Perustan tälle luovat varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjatut liikkumisen edistämisen tavoitteet. Kehittämistyöhön pitää myös palata säännöllisesti, koska lapsiryhmät vaihtuvat vuosittain ja myös henkilöstössä on vaihtuvuutta. Tärkeää on turvata päiväkotien uuden henkilöstön sitouttaminen toimintaan.

Arvioinnin toteutuksesta Karvissa vastasivat arviointiasiantuntija Kati Isoaho ja ulkoinen asiantuntija Julia Kuusiholma-Linnamäki.

VLN 2024:1 Liikkuva varhaiskasvatus -toiminnan ulkoinen arviointi (PDF, 16 Mt)