Siirry sisältöön

Liikunnan ja liikkumisen edistäminen valtionhallinnossa – Ministeriöiden tuloskortit

Julkaisu
PoikkihallinnollisuusValtionhallinto

Valtion keskushallinto muodostuu 12 ministeriöstä ja niiden alaisista virastoista ja laitoksista. Käytännössä kaikkien hallinnonalojen toimilla vaikutetaan väestön liikkumiseen ja liikuntaan. Valtion liikuntaneuvoston tehtävänä on arvioida koko valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia  liikunnan alueella. Liikuntaneuvosto on valmistellut yhteistyössä ministeriöiden kanssa ministeriöiden liikunnan ja liikkumisen tuloskortit. Tuloskorteissa kuvataan kunkin ministeriön intressi, tavoitteet, toimenpiteet, resurssit, mittarit, keskeinen lainsäädäntö ja keskeiset kehittämiskohteet liittyen liikkumisen ja liikunnan edistämiseen.

Tuloskorteissa on pyritty käyttämään käsitteitä, jotka sopivat kunkin hallinnonalan omaan sanastoon. Tuloskorttien tiedoista ja näkemyksistä vastaa valtion liikuntaneuvosto. Tuloskorttien avulla lisätään ymmärrystä ja tietoa eri hallinnonalojen toimenpiteistä ja intresseistä liikkumisen ja liikunnan edistämisessä. Lisäksi luodaan mahdollisuuksia liikuntaneuvoston toteuttamalle yhä laaja-alaisemmalle liikunnan arviointitehtävälle.

Tuloskortti-prosessin keskeiset havainnot:

  • Liian vähäinen liikkuminen vaikuttaa yksilöiden hyvinvoinnin ja elämänlaadun lisäksi laaja-alaisesti yhteiskunnan eri sektoreihin, kuten sosiaali- ja terveydenhuoltomenoihin, työkykyyn tai sotilaalliseen valmiuden suorituskykyyn.
  • Jokaisella hallinnonalalla on kosketuspinta arkiliikkumisen ja terveyttä edistävän liikunnan edistämiseen, osalla lisäksi kilpa- ja huippu-urheiluun. Joidenkin hallinnonalojen tavoitteet läpileikkaavat kaiken liikunnan ja urheilun, kuten oikeusministeriön osalta yhdenvertaisuus.
  •  Liikkumisen ja liikunnan poikkihallinnollinen edistäminen vaatii eri hallinnonalojen intressien (kuten luontosuhteen edistäminen, maaseudun elinvoimaisuus tai kestävän liikkumisen edistäminen) ymmärtämistä ja niiden tukemista. Poikkihallinnollinen liikunnan edistäminen vaatii myös vähintään yhtä paljon toimenpiteitä ja koordinaatiota hallinnonalojen sisällä kuin hallinnonalojen välillä.
  • Kaikilla hallinnonaloilla on ainakin välillisesti liikkumista ja liikuntaa edistäviä toimenpiteitä, mutta myös toimenpiteitä, jotka vähentävät mahdollisuuksia liikkumiseen ja liikunnan harrastamiseen. Esimerkiksi kouluverkon harventaminen tuo säästöjä, mutta vähentää lasten mahdollisuuksia itsenäiseen liikkumiseen kävellen ja pyörällä. Jatkossa eri hallinnonalojen tulisi arvioida toimenpiteidensä vaikutukset väestön liikkumiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen.

Raportin tiedoista on tiivistetty Ministeriöiden tuloskortit liikunnasta ja liikkumisesta.

VLN 2019:6 Liikunnan ja liikkumisen edistäminen valtionhallinnossa – Ministeriöiden tuloskortit (PDF, 4 Mt)

Aiheeseen liittyvää