Siirry sisältöön

Liikuntaneuvojien ja liikunnanohjaajien työurat tutkinnon suorittamisen tai opintojen keskeyttämisen jälkeen

Julkaisu
KoulutusTutkimus

Tutkimuksen kohteena on liikunnan koulutuskeskusten ja ammattikorkeakoulujen tarjoama liikunta-alan ammatillinen koulutus. Tutkimuksessa luodaan kokonaiskuva liikunnan koulutuskeskuksista liikuntaneuvojan tutkinnon tai ammattikorkeakouluissa liikunnanohjaajan tutkinnon suorittaneiden ja opintonsa keskeyttäneiden työhön sijoittumisesta, jatkokoulutuksesta ja mahdollisista koulutusalojen vaihdoista. Työn tavoitteena on luoda kokonaiskuva näiden kahden ryhmän työurista ja siitä, missä määrin ne muistuttavat toisiaan, missä määrin kulkevat eri suuntiin.

Toteutetun kyselyn vastausten perusteella liikunnan koulutuskeskukset ja ammattikorkeakoulut ovat onnistuneet hyvin perustehtävässään, eli liikunnanohjauksen perusteiden opetuksessa. Kriittisempiä havaintoja ja lisähuomiota jatkossa tulee kohdistaa yleisten työvalmiuksien kehittämiseen alan koulutuksessa. Työllistymisen osalta selvitys tuo esiin kohtuullisen hyvän tilanteen. Liikunnanohjaajista enemmistö, lähes 80 %, siirtyi tutkinnon suorittamisen jälkeen koulutusta vastaaviin töihin. Liikuntaneuvojien kohdalla vastaava luku on hieman alle puolet. Heistä huomattava osa siirtyi muun alan töihin tai jatkoi opintojaan joko liikunta-alalla tai muualla.

VLN 2012:4 Liikuntaneuvojien ja liikunnanohjaajien työurat tutkinnon suorittamisen tai opintojen keskeyttämisen jälkeen (PDF, 3 Mt)