Siirry sisältöön

Mikä maksaa?

Julkaisu
JärjestötKunnatLapset ja nuoret

Julkaisu on kolmen selvityksen yhteenveto sosioekonomisten tekijöiden vaikutuksista lasten ja nuorten liikuntaan, liikuntaharrastamisen hinnan kehityksestä sekä käytännönteoista kustannusten alentamiseksi.

Tavoitteet liikunnan yhdenvertaisesta saavutettavuudesta ja kaikkien oikeudesta liikuntaan ovat nousseet liikuntapoliittisen keskustelun ytimeen. Keskeisenä periaatteena tunnustetaan mahdollisuudet liikkua varallisuudesta riippumatta. Taustalla vaikuttaa huoli väestön vähäisestä liikunnasta ja liikuntakäyttäytymisen suuresta polarisaatiosta.

Nyt julkaistavasta raportista on selkeästi todettavissa, että liikunnan harrastaminen seuroissa on kallistunut. Kaikilla perheillä ei ole varaa maksaa lapsen tai nuoren urheiluseuraharrastusta. Seuraharrastamisen hintaan keskeisimmin vaikuttavat tekijät liittyvät siihen, kuinka paljon toimintaa toteutetaan vapaaehtoisesti, mitkä ovat seuran maksamat kustannukset käytetyistä tiloista ja mikä on seuran markkinoilta keräämän rahoituksen suuruus. Erityisesti asia korostuu kilpaurheilun osalta, jossa on havaittavissa kehitystä harjoitteluintensiteetin kasvusta ja harjoittelukauden pidentymisestä. Usean liikuntalajin kokeilumielinen harrastaminen on asettunut tässä kontekstissa hankalaan valoon.

Selvitys osoittaa, että harrastamisen kohonneet kustannukset eivät ole keskeisille liikuntatoimijoille uusi asia. Hyviä käytäntöjä, kokeiluita ja hankkeita on käynnistetty eri puolilla Suomea runsaasti. Se on ollut myös lukuisten strategioiden ja linjausten keskiössä. Kohonneisiin kustannuksiin on myös pyritty vaikuttamaan valtiontasolta korvamerkatuin määrärahoin. Hankemuotoinen toimintamalli ei ole useinkaan osoittautunut tuloksekkaaksi. Havaintona on, että ilmiön moniulotteisuudesta johtuen seuratoiminnan kehittäminen edellyttää kokonaisvaltaisempaa otetta, jossa huomioidaan paitsi kunnan, valtakunnallisten järjestöjen sekä valtion rooli.

Julkaisu koostuu kolmen selvityksen yhteenvedosta sosioekonomisten tekijöiden vaikutuksista lasten ja nuorten liikuntaan, liikuntaharrastamisen hinnan kehityksestä sekä käytännönteoista kustannusten alentamiseksi:

  • Sosioekonomisen taustan yhteys lasten ja nuorten liikuntaan
    Matti Hakamäki, Jaana Jaako, Anna Kankaanpää, Marko Kantomaa, Katariina Kämppi, Katja Rajala ja Tuija Tammelin
  • DROP-OUT vai THROW-OUT? Tutkimus lasten ja nuorten liikuntaharrastusten kustannuksista
    Kari Puronaho
  • Ratkaisuja liikunnan ja urheilun harrastamisen taloudellisten esteiden vähentämiseksi
    Nuori Suomi ry:n julkaisu 2012

Toimittanut: Riikka Lahti / Kirjoittajat: Jarkko Finni, Pia Humisto, Jukka Karvinen ja Riikka Lahti

VLN 2014:2 Mikä maksaa? (PDF, 5 Mt)