Siirry sisältöön

Ministeriernas resultatkort för motion och rörelse

Julkaisu
PoikkihallinnollisuusValtionhallinto

Tuloskorteissa kuvataan kunkin ministeriön intressi, tavoitteet, toimenpiteet, resurssit, mittarit, keskeinen lainsäädäntö ja keskeiset kehittä­miskohteet liittyen liikkumisen ja liikunnan edistämi­seen. Tuloskorteista julkaistiin tammikuussa 2020 ruotsinkielinen käännös ”Ministeriernas resultatkort för motion och rörelse”.

Valtion liikuntaneuvosto on valmistellut yhteistyössä eri ministeriöiden kanssa ministeriöiden liikunnan ja liikkumisen tuloskortit. Tuloskorteissa kuvataan kunkin ministeriön intressi, tavoitteet, toimenpiteet, resurssit, mittarit, keskeinen lainsäädäntö ja keskeiset kehittä­miskohteet liittyen liikkumisen ja liikunnan edistämi­seen. Tuloskorttien avulla lisätään ymmärrystä ja tietoa eri hallinnonalojen toimenpiteistä ja intresseistä liikkumi­sen ja liikunnan edistämisessä. Lisäksi luodaan mah­dollisuuksia valtion liikuntaneuvoston toteuttamalle yhä laaja-alaisemmalle liikunnan arviointitehtävälle.

Tuloskortit julkaistiin suomenkielisinä kesäkuussa 2019. Tammikuussa 2020 tuloskorteista julkaistiin ruotsinkielinen käännös ”Ministeriernas resultatkort för motion och rörelse”.

Ministeriernas resultatkort för motion och rörelse (PDF, 1 MB)

Aiheeseen liittyvää