Siirry sisältöön

Ministeriöiden tuloskortit liikunnasta ja liikkumisesta

Julkaisu
PoikkihallinnollisuusValtionhallinto

Liikuntaneuvosto on valmistellut yhteistyössä ministeriöiden kanssa ministeriöiden liikunnan ja liikkumisen tuloskortit. Tuloskorteissa kuvataan kunkin ministeriön intressi, tavoitteet, toimenpiteet, resurssit, mittarit, keskeinen lainsäädäntö ja keskeiset kehittämiskohteet liittyen liikkumisen ja liikunnan edistämiseen.

Tuloskorttien avulla lisätään ymmärrystä ja tietoa eri hallinnonalojen toimenpiteistä ja intresseistä liikkumisen ja liikunnan edistämisessä. Lisäksi luodaan mahdollisuuksia valtion liikuntaneuvoston toteuttamalle yhä laaja-alaisemmalle liikunnan arviointitehtävälle.

Tuloskorteissa on pyritty käyttämään käsitteitä, jotka sopivat kunkin hallinnonalan omaan sanastoon.
Esitetyistä tiedoista ja näkemyksistä vastaa valtion liikuntaneuvosto.

Tiedot tuloskortteihin on tiivistetty laajemmasta raportista Liikunnan ja liikkumisen edistäminen valtionhallinnossa – Ministeriöiden tuloskortit (VLN2019:6).

Ministeriöiden tuloskortit liikunnasta ja liikkumisesta (PDF, 2 Mt)

Aiheeseen liittyvää