Siirry sisältöön

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjintä liikunnan ja urheilun parissa

Julkaisu
TutkimusYhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Tämä selvitys kartoittaa ensimmäistä kertaa suomalaisten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjintäkokemuksia liikuntaharrastuksissa. Tutkimuksen ensisijaisena tarkoituksena on kuvata sitä, kuinka yleistä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten syrjintä on kilpa- ja harrasteurheilun parissa ja koulujen liikuntatunneilla.

Aiemmat kansainväliset tutkimukset kertovat, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt joutuvat heteroseksuaalista väestöä useammin fyysisen, psyykkisen ja seksuaalisen väkivallan, häirinnän ja hyväksikäytön kohteiksi. Tämä heijastuu luonnollisesti vähemmistöihin kuuluvien terveyteen ja hyvinvointiin.

Selvityksen tulokset nostavat esille erilaisia syrjintäkokemuksia. Ne osoittavat, että vähemmistöryhmien sukupuoli- ja seksuaali-identiteetti on vaikuttanut negatiivisesti joka viidennen vastaajan liikunnan ja urheilun harrastamiseen. Osa vastanneista oli joutunut lopettamaan liikuntaharrastuksensa ja osa oli vältellyt joukkuelajeihin ja kontaktiurheiluun osallistumista. Koululiikunnassa syrjintä oli herättänyt vastaajissa pelkoa ja johtanut osalla vastaajista poissaoloihin liikuntatunneilta. Organisoidun liikunnan parissa moni vastaajista oli kokenut valmentajan, joukkuetovereiden tai liikunnanopettajan kertovan loukkaavia, seksuaalissävytteisiä huomautuksia. Jotkut olivat tunteneet väheksyviä ja halveksuvia katseita. Yli puolet vastaajista oli vähintään muutaman kerran huomannut muiden arastelevan heidän seuraansa.

Selvityksestä on vastannut Marja Kokkonen.

VLN 2012:5 Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjintä liikunnan ja urheilun parissa (PDF, 3 Mt)