Siirry sisältöön

Statens idrottsråd – Riktlinjer för idrott sedan 1920

Julkaisu
Valtionhallinto

Statens idrottsråd är undervisnings- och kulturministeriets sakkunnigorgan i uppgifter enligt idrottslagen. Idrottsrådet tillsätts av statsrådet för riksdagens mandatperiod. Statens idrottsråd har till uppgift att behandla frågor som med tanke på idrott och idrottspolitik är vittsyftande och principiellt viktiga. Idrottsrådet har särskilt till uppgift att utvärdera vilka verkningar statsförvaltningens åtgärder har på idrottens områ, ta initiativ och avge utlåtan att utveckla idrott och avge utlåtande om de idrottsanslag.

Kyrko- och undervisningsministeriet utnämner 17.6.1920 medlemmar till den nya statens idrottsnämnd som är underställd ministeriet. Tidpunkten kan anses vara statens idrottsförvaltnings födelsedag. Nämnden blir en permanent kommission som senare blir statens idrottsråd.

Läs mer: Statens idrottsråd – Riktlinjer för idrott sedan 1920.

Statens idrottsråd - Riktlinjer för idrott sedan 1920 (PDF, 3 Mt)

Aiheeseen liittyvää