Siirry sisältöön

Valtion liikuntahallinto terveyttä edistävän liikunnan kokonaisuudessa

Julkaisu
KunnatPoikkihallinnollisuusValtionhallinto

Selvityksen tarkoituksena on selvittää valtion liikuntahallinnon merkitystä terveyttä edistävän liikunnan kokonaisuudessa. Selvityksen päähuomio kohdistuu julkiseen hallintoon: työnjakoon valtionhallinnossa sekä valtio–kunta-suhteeseen. Tarkastelu keskittyy vuosiin 2007–2011.

Suomalaista liikuntakulttuuria ja -politiikkaa on laajennettu 1990-luvulta lähtien terveyttä edistävän liikunnan ja arkiliikkumisen suuntaan. Valtion liikuntahallinnossa huomiota kiinnitetään enenevässä määrin koko väestön liikuntaan ja liikkumiseen. Samalla ovat korostuneet liikunnan välinearvot: liikunnan tulee tukea terveyttä ja hyvinvointia. Näin on syntynyt käsite ”terveyttä edistävä liikunta”.

Liikuntakulttuurin laajentuminen ja eriytyminen sekä uusi käsitteistö ovat lisänneet tarvetta selvittää eri toimijoiden näkemyksiä terveyttä edistävästä liikunnasta sekä selventää eri toimijoiden työnjakoa ja yhteistyötä. Nyt raportoitava selvitys on toteutettu opetus- ja kulttuuriministeriön aloitteesta. Selvityksen tarkoituksena on selvittää valtion liikuntahallinnon merkitystä terveyttä edistävän liikunnan kokonaisuudessa.

Selvitykselle asetettiin viisi osatavoitetta:

  1. Laatia kokonaisnäkemys terveyttä edistävän liikunnan toteuttajista ja edellytysten luojista eri hallinnonaloilla ja arvioida niiden osuutta ja merkitystä kokonaisuudessa.
  2. Selvittää ja verrata liikunnan kannalta keskeisten hallinnonalojen käsityksiä terveyttä edistävän liikunnan olemuksesta (tavoitteista ja tehtävistä).
  3. Selvittää eri hallinnonalojen näkemykset omasta merkityksestään ja tehtävistään terveyttä edistävän liikunnan alueella.
  4. Laatia kooste kuntatason näkemyksistä koskien terveyttä edistävää liikuntaa.
  5. Laatia alustavat suositukset terveyttä edistävän liikunnan hallinnon kehittämisestä valtakunnan tasolla hallinnonalojen yhteisneuvotteluiden pohjaksi.

Selvityksen päähuomio kohdistuu julkiseen hallintoon: työnjakoon valtionhallinnossa sekä valtio–kunta suhteeseen. Tarkastelu keskittyy vuosiin 2007–2011. Hankkeen projektitutkijana on työskennellyt LtM, TtM Jouni Airola (14.1.–11.3.2011) ja hänen siirryttyä muihin tehtäviin liikuntatieteen ylioppilas Kerkko Huhtanen (14.3.−30.9.2011). Hankkeen vastuuhenkilönä on toiminut Liikuntatieteellisen Seuran tutkimus- ja julkaisupäällikkö Teijo Pyykkönen.

VLN 2012:1 Valtion liikuntahallinto terveyttä edistävän liikunnan kokonaisuudessa (PDF, 2 Mt)