Siirry sisältöön

Valtion liikuntaneuvosto – Linjoja liikuntaan vuodesta 1920

Julkaisu
Valtionhallinto

Valtion liikuntaneuvosto on liikuntalaissa määritelty opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin. Valtioneuvosto asettaa liikuntaneuvoston eduskunnan toimikaudeksi. Liikuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä liikunnan kannalta laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä asioita ja erityisesti arvioida valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia liikunnan alueella, tehdä aloitteita ja esityksiä liikunnan kehittämiseksi sekä antaa lausuntoja toimialansa liikuntamäärärahojen käytöstä.

Valtion liikuntaneuvoston historia alkaa 17.6.1920, jolloin kirkollis- ja opetusministeriö nimeää jäsenet uuteen, alaiseensa valtion urheilulautakuntaan (VUL). Ajankohtaa voidaan pitää samalla myös valtion liikuntahallinnon syntymäpäivänä. Lautakunnasta tulee pysyväisluonteinen komitea, joka myöhemmin muuttaa nimensä valtion liikuntaneuvostoksi.

Valtion liikuntaneuvosto – Linjoja liikuntaan vuodesta 1920 -julkaisussa esitellään valtion liikuntaneuvoston historiaa osana valtion liikuntahallintoa ja suomalaista liikuntakulttuuria.

Valtion liikuntaneuvosto – Linjoja liikuntaan vuodesta 1920 (PDF, 3 Mt)

Aiheeseen liittyvää