Siirry sisältöön

Valtion liikuntaneuvoston toimintakertomus 2011–2015

Julkaisu
Valtionhallinto

Toimintakertomus kokoaa yhteen liikuntaneuvoston tekemät toimenpiteet kaudelta 2011–2015. Siihen ei ole sisällytetty julkaisujen, lausuntojen tai kannanottojen sisältöjä, eikä myöskään analyysiä siitä, mitä vaikutuksia liikuntaneuvoston toiminnalla on ollut liikunnan ja huippu-urheilun edistämisessä.

Valtion liikuntaneuvosto on toiminut 95 vuotta opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelimenä
liikuntaa koskevissa kysymyksissä. Toimielimen nimi on vaihtunut valtion urheilulautakunnasta
(1920−1966) ensin valtion urheiluneuvostoksi (1966−1991) ja vuodesta 1991 eteenpäin valtion liikuntaneuvostoksi. Nimenmuutokset kuvastavat laajempaa liikuntakulttuurissa tapahtunutta kehitystä ja muutosta.

Valtioneuvosto asetti liikuntaneuvoston toimikaudelle 8.9.2011–7.9.2015. Joulukuuhun 2012 asti neuvoston puheenjohtajana toimi kansanedustaja Jan Vapaavuori. Vapaavuori erosi neuvoston puheenjohtajuudesta tultuaan nimitetyksi elinkeinoministeriksi. Hänen seuraajakseen valittiin kansanedustaja Leena Harkimo, joka oli neuvoston historian ensimmäinen ja toistaiseksi ainut naispuheenjohtaja.

Toimikautensa alussa valtion liikuntaneuvosto kävi keskustelua roolistaan suomalaisen liikuntakulttuurin edistäjänä. Liikuntakulttuurissa ja väestön liikuntakäyttäytymisessä tapahtuneet muutokset ovat olleet mittavia. Samanaikaisesti on syntynyt tarve paitsi analysoida liikuntaan vaikuttavien tekijöidenkokonaisuutta, mutta myös vaikuttaa laaja-alaisesti yhteiskuntapoliittiseen päätöksentekoon liikunnan edistämisen näkökulmasta. Nämä tekijät johdattivat neuvoston käynnistämään uutta toimintaa ”rutiininomaisten” lausuntotehtävien rinnalle. Liikuntalain mukainen tehtävä ”käsitellä laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä liikuntaa koskevia asioita” myös velvoittaa neuvostoa päivittämään agendaansa suhteessa yhteiskunnan muutokseen.

VLN 2015:3 Valtion liikuneuvoston toimintakertomus (PDF, 1 Mt)