Siirry sisältöön

VLN:n lausunto: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ylimääräisistä urheilijaeläkkeistä annetun lain muuttamiseksi

Lausunto
Huippu-urheilu

Valtion liikuntaneuvosto pitää tärkeänä urheilueläkejärjestelmän tarkoitusta toimia taloudellisena turvana niistä vuosista, jolloin eläkekertymä ns. normaalista työstä on jäänyt kertymättä. Eläke on tarkoitettu myönnettäväksi niille entisille menestyneilleurheilijoille, joiden kertynyt eläke on kovin alhainen. Liikuntaneuvosto pitää kannatettavana, että lakimuutoksella urheilijaeläkkeiden määrä ja taso yhdenmukaistettaisiintaitelijaeläkkeiden kanssa. Liikuntaneuvosto myös kannattaa, että laista poistetaankirjaus urheilijaeläkkeiden rahoittamisesta veikkaus-ja raha-arpajaisten voittovaroista.

Valtion liikuntaneuvoston esittää seuraavat korjaukset luonnokseen hallituksen esitykseksi:

1. Liikuntaneuvosto vastustaa esitystä tulorajoista poikkeamiseen erityisen ansioituneen olympiavoittajantai paralympiavoittajan osalta. Tämä muutos ei palvelisi kyseisen lain tarkoitusta eli turvata perustoimeentulo henkilöille, joiden eläkekertymä on urheilu-uran johdosta kovin alhainen.

Tulorajoista poikkeaminen voisi ollaaiheellista ainoastaan positiivisen diskriminoinnin näkökulmasta, eli esimerkiksi tapauksissa, joissa urheilija on vammautunutja kuntoutuskulut ovat erityisen suuret suhteessa eläkkeeseen.Hakijalla voi olla tulorajan ylittävät tulot, mutta esimerkiksi kuntoutus-ja sairausmenojen takia hänen eläke jää tosiasiallisesti alhaiseksi.

2. Liikuntaneuvosto esittää yleisperusteluihinsekä kaikkiin asiaa koskeviin lakipykäliin kirjattavan olympiavoittajien lisäksi paralympiavoittajiensekä muiden merkittävän kansainvälisen huippu-urheilu uran tehneiden henkilöiden mahdollisuudeneläkkeeseen. Asia on mainittu kertaalleen yleisperusteluissa,mutta maininta on ristiriidassa lakipykälien kirjausten kanssa. Uusi määritelmä avaisimahdollisuuden eläkkeeseen laajemmalle joukolle urheilijoita, joiden laji ei ole olympia-tai paralympialaji, mutta on rinnasteisessa asemassa huippu-urheilussa.

Tapio Korjus
valtion liikuntaneuvoston puheenjohtaja

Minttu Korsberg
valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri

VLN:n lausunto: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ylimääräisistä urheilijaeläkkeistä annetun lain muuttamiseksi, VLN 8.11.2018 (PDF, 335 kt)