Siirry sisältöön

Jaostot

Liikuntaneuvostolla on asioiden valmistelua varten jaostoja, jotka opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa kuultuaan liikuntaneuvostoa. Jaostoissa on puheenjohtaja ja enintään kahdeksan muuta jäsentä. Jaostojen puheenjohtajien tulee olla liikuntaneuvoston jäseniä. Liikuntaneuvoston toimikauden 2019–2023 jaostot ovat:

Tutkimus-, ennakointi- ja arviointijaosto
 • Elina Sillanpää, Jyväskylän yliopisto (puheenjohtaja)
 • Helka-Liisa Hentilä, Oulun yliopisto
 • Sakari Karjalainen, Syöpäjärjestöt
 • Kati Lehtonen, LIKES-tutkimuskeskus
 • Hannu Itkonen, Jyväskylän yliopisto
 • Aija Saari, Suomen Vammaisurheilu- ja liikunta VAU ry
 • Jari Stenvall, Tampereen yliopisto
 • Timo Ståhl, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos
 • Arja Uusitalo, Helsingin yliopisto
 • Saku Rikala, valtion liikuntaneuvosto (sihteeri)
Yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja kestävän kehityksen jaosto
 • Hanna Huumonen, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry (puheenjohtaja)
 • Miko Lempinen, Tasa-arvovaltuutetun toimisto
 • Matti Jutila, Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto
 • Petri Pohjonen, Invalidiliitto ry
 • Karoliina Ketola, Suomen Olympiakomitea
 • Marja Kokkonen, Jyväskylän yliopisto
 • Sara Saramäki, Eduskunta
 • Tommi Yläkangas, Soveltava liikunta SoveLi ry
 • Mari Ahonen-Walker, Kuntaliitto
 • Toni Piispanen, valtion liikuntaneuvosto (sihteeri)
Olosuhdejaosto
 • Saara Hanhela, SavoGrow Oy (puheenjohtaja)
 • Antti Autio, Ympäristöministeriö
 • Petteri Huurre, Helsingin kaupunki
 • Anneli Lehto
 • Paavo Leinonen, Suomen Urheiluopisto
 • Mika Poutala
 • Erja Rappe, Ikäinstituutti
 • Mikko Salonen, Suomen Olympiakomitea
 • Anna Sarpio, Opetushallitus
 • Minttu Korsberg, valtion liikuntaneuvosto (sihteeri)