Siirry sisältöön

Statens idrottsråd

Presentation av Statens idrottsråd

Statens idrottsråd är undervisnings- och kulturministeriets sakkunnigorgan i uppgifter enligt idrottslagen. Idrottsrådet tillsätts av statsrådet för riksdagens mandatperiod. Statens idrottsråd har till uppgift att behandla frågor som med tanke på idrott och idrottspolitik är vittsyftande och principiellt viktiga. Idrottsrådet har särskilt till uppgift att utvärdera vilka verkningar statsförvaltningens åtgärder har på idrottens område, ta initiativ och göra framställningar för utvecklande av idrotten samt ge utlåtanden om användningen av idrottsanslagen inom sitt verksamhetsområde. Läs mer…

Sektioner

Statens idrottsråd har sektioner för beredning av ärenden. Idrottsrådets sektioner tillsätts av undervisnings- och kulturministeriet efter att ministeriet har hört idrottsrådet. Läs mer…

Sekretariatet

Idrottsrådets sekretariat, som arbetar i undervisnings- och kulturministeriet, ansvarar för rådets praktiska arbete. Läs mer…

Rådets historia

Kyrko- och undervisningsministeriet utnämner 17.6.1920 medlemmar till den nya statens idrottsnämnd som är underställd ministeriet. Tidpunkten kan anses vara statens idrottsförvaltnings födelsedag. Nämnden blir en permanent kommission vars ställning till en början inte definieras. I praktiken börja idrottsnämnden som ”ett gemensamt förvaltningsorgan för skolstyrelsen och idrottsorganisationerna”. Läs mer…

Ministeriernas resultatkort för motion och rörelse

Statens idrottsråd har i samarbete med ministerierna utarbetat Ministeriernas resultatkort för motion och rörelse. Resultatkorten beskriver varje ministeriums intresse, mål, åtgärder, resurser, indikatorer, centrala lagstiftning och centrala utvecklingsområden i fråga om främjandet av rörlighet och motion. Med resultatkorten ökar man förståelsen för och kunskapen om olika förvaltningsområdens åtgärder och intressen i fråga om främjandet av idrott och motion. Läs mer…