Siirry sisältöön
Ladataan Tapahtumat

Move!-mittaustulosten julkistaminen

Tapahtuma
Päivämäärä ja aika
9.12.2020, klo 12:00 - 15:00
Hinta
Ilmainen
Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen päättyy perjantaina 4.12.2020

Ilmoittaudun mukaan

Fyysisen toimintakyvyn Move!-mittaukset toteutettiin alkusyksyllä peruskouluissa 5. ja 8.-luokkalaisille. Mittauksissa selvitettiin oppilaiden kestävyyttä, voimaa, nopeutta, liikkuvuutta, tasapainoa ja motorisia perustaitoja. Valtakunnallisessa tiedonkeruussa raportoitiin 105 000 oppilaan mittaustulokset.

Syksyn 2020 Move!-mittausten tulokset julkistetaan etänä järjestettävässä tilaisuudessa keskiviikkona 9.12.2020 kello 12.00-15.00. Lisäksi tilaisuudessa esitellään Move!-mittauksiin liittyviä tutkimus- ja kehittämistoimenpiteitä sekä alueellisia hyviä käytänteitä.

Tilaisuus on kaikkien vapaasti katsottavissa, mutta vaatii ennakkoilmoittautumisen perjantaihin 4.12. mennessä (ilmoittautuminen yllä). Linkki tilaisuuden seuraamiseen lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse pari päivää ennen tilaisuuden alkua. HUOM! Ilmoittautumisesta ei tule sähköpostiin varmistusviestiä.

Ohjelma

12.00 Tervetuloa
ylijohtaja Esko Ranto, opetus- ja kulttuuriministeriö ja pääsihteeri Minttu Korsberg, valtion liikuntaneuvosto
12.15 Valtakunnalliset Move!-tulokset 2020
kehittämispäällikkö Mikko Huhtiniemi ja johtaja Tommi Vasankari, UKK-instituutti 
13.10 Tauko
13.20 Opettajien ja kouluterveydenhoitajien kokemuksia Move!:sta
apulaisprofessori Timo Jaakkola ja tutkijatohtori Kasper Salin, Jyväskylän yliopisto
13.40 Move! osana kouluterveydenhuoltoa
ylilääkäri Marke Hietanen-Peltola, Terveyden hyvinvoinninlaitos THL
14.00 Tauko
14.10 Soveltavat Move!-mittaukset
tutkija Piritta Asunta, LIKES
14.30 Move! kehittyy – kuntaesimerkkinä Helsingin kaupunki
projektipäällikkö Minna Paajanen, Helsingin kaupunki
14.50 Loppukeskustelu ja päätössanat
vetäjänä pääsihteeri Minttu Korsberg, valtion liikuntaneuvosto
15.00 Tilaisuus päättyy

Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin.

Lisätietoa tilaisuudesta:
pääsihteeri Minttu Korsberg
valtion liikuntaneuvosto
sähköposti: minttu.korsberg@minedu.fi tai puhelin: 0295330018

Move!-järjestelmällä tuetaan lasten ja nuorten hyvinvointia
Move!-mittaukset ovat pedagoginen työkalu peruskoulun liikuntakasvatuksessa. Mittausten avulla oppilaiden kanssa päästään pohtimaan konkreettisesti, miten omaa fyysistä toimintakykyä voidaan ylläpitää ja kehittää. Mittaustulokset toimivat välineenä keskusteltaessa perheen kanssa lapsen ja nuoren jaksamista, hyvinvointia ja oppimista tukevista tai haittaavista tekijöistä. Move!-mittaustietoa hyödynnetään myös kouluterveydenhuollossa viides- ja kahdeksasluokkalaisten laajoissa terveystarkastuksissa sekä valtionhallinnossa, maakunnissa ja kunnissa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistoimenpiteiden kehittämisessä ja seurannassa. Lisätietoa: Opetushallituksen internetsivut