Siirry sisältöön

Liikunnan indikaattorit

Valtion liikuntaneuvosto kokoaa tälle sivulle indikaattorikokonaisuutta, joilla voidaan seurata liikuntakulttuuria. Ennen työn valmistumista sivulle on koottu esimerkkejä keskeisistä fyysisen aktiivisuuden, liikunnan ja urheilun indikaattoreista.

Tutustu myös Liikuntaindikaattorit.fi-sivustoon (beta-versio), johon on koottu keskeiset indikaattorit kouluikäisten lasten ja nuorten liikunnasta, liikunnan edistämisestä ja fyysisestä toimintakyvystä.

Indikaattori 1: Liikkuu päivittäin kotioloissa yli 1 h vauhdikkaasti ja yli 2 h kevyesti, pienet lapset.

Keskimäärin 48 % pienistä lapsista (4-v.) liikkuu liikuntasuositusten mukaan.

Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut -tutkimus 2018, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos.
Indikaattori 2: Liikkuu liikuntasuositusten mukaisesti vähintään 60 min päivässä seitsemänä päivänä viikossa, lapset ja nuoret.

Liikeanturimittausten perusteella keskimäärin 32 % lapsista ja nuorista (9–15-v.) liikkuu liikuntasuositusten mukaan.

Kyselyiden mukaan keskimäärin 37 % lapsista ja nuorista (9–15-v.) liikkuu liikuntasuositusten mukaan.

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2018, Valtion liikuntaneuvosto.
Indikaattori 3: Liikkuu terveysliikuntasuositusten mukaisesti, aikuisväestö.

Keskimäärin joka kymmenes aikuisväestöstä täytti terveysliikuntasuosituksen.

Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus 2013, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos.
Indikaattori 4: Ulkoiluun osallistuminen ja ulkoilun useus.

Keskimäärin nuoret ja aikuiset (15–74 v.) ulkoilivat kolme kertaa viikossa.

Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi -tutkimus 2010, Metsäntutkimuslaitos, nykyinen Luonnonvarakeskus.
Indikaattori 5: Lyhin etäisyys asunnosta erilaisille ulkoiluharrastuksiin sopiville alueille.

Keskimäärin etäisyys asunnosta lähimpään metsään on 0,7 km, puistoon 1,5 km ja 4,9 km laajemmalle ulkoilualueelle.

Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi -tutkimus 2010, Metsäntutkimuslaitos, nykyinen Luonnonvarakeskus.
Indikaattori 6: Kävelyn ja pyöräilyn kulkumuoto-osuudet ja liikennemäärät.

Kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuus oli 30 % tehdyistä matkoista ja 4 % kuljetuista kilometreistä.

Henkilöliikennetutkimus 2016, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.
Indikaattori 7: Lasten ja nuorten liikunnan harrastamisen konteksti.

Lapsista ja nuorista (7–29-vuotiaat) noin 80 % harrastaa viikoittain omatoimisesti liikuntaa. Urheilu- tai liikuntaseurassa liikkuu viikoittain 39 % ja kaupallisissa liikuntapalveluissa 19 % lapsista ja nuorista.

Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2018, Nuorisotutkimusseura ry.
Indikaattori 8: Aikuisväestön liikunnan harrastamisen konteksti.

Pääosa aikuisväestöstä (15–74-v.) harrastaa liikuntaa omatoimisesti yksin (66,0 %) tai omatoimisesti ryhmässä (34,0 %). Yksityisissä palveluissa liikkuu aikuisväestöstä 15 % ja liikunta- ja urheiluseurassa 13 %.

Aikuisväestön liikunnan harrastaminen, vapaaehtoistyö ja osallistuminen 2018, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus.
Indikaattori 9: Valtion, kuntien ja kotitalouksien liikuntaan ja urheiluun käyttämät resurssit.

Valtion liikuntahallinto käyttää liikuntaan ja urheiluun noin 160 miljoonaa euroa vuodessa. Liikuntahallinnon lisäksi muut hallinnonalat tukevat merkittävästi liikuntaa.

Kunnat käyttävät liikuntaan ja urheiluun noin 880 miljoonaa euroa vuodessa.

Kotitaloudet käyttävät liikuntaan ja urheiluun noin kaksi miljardia euroa vuodessa.

Valtion talousarvio 2019, Kuntien käyttökustannukset tehtävittäin vuonna 2017 (ei sisällä liikelaitoksia), Tilastokeskus sekä Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta 2018.
Indikaattori 10: Henkilöstöliikunnan tukeminen ja henkilöstöliikuntaan osallistuminen.

Työpaikoista 81 % tukee henkilöstöliikuntaa. Arviolta joka toinen työntekijä osallistuu säännöllisesti työnantajan tukemaan liikuntaan.

Henkilöstöliikuntabarometri 2017, Olympiakomitea.
Indikaattori 11: Väestön osallistuminen liikunnan ja urheilun vapaaehtoistyöhön.

Aikuisväestöstä (15–74-v.) noin 21 % tekee liikunnan vapaaehtoistyötä.

Aikuisväestön liikunnan harrastaminen, vapaaehtoistyö ja osallistuminen 2018, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus.
Indikaattori 12: Lasten ja nuorten kokema kiusaaminen, syrjintä tai muu epäasiallinen käytös liikuntaharrastuksessa.

Lapsista ja nuorista (10–29-v.) 31 % on kokenut joskus tai usein kiusaamista, syrjintää tai muuta epäasiallista käytöstä liikuntaharrastuksessa.

Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2018, Nuorisotutkimusseura ry.
Indikaattori 13: Ammattiurheilijoiden, maajoukkueurheilijoiden ja akatemia-urheilijoiden määrä.

Suomessa on noin 200 olympia- ja paralympiaurheilijaa, 1 200 ammattiurheilijaa, 5 000 maajoukkueurheilijaa ja 11 600 akatemia-urheilijaa.

Menestyksen polulla–huippu-urheilun ulkoinen arviointi, Valtion liikuntaneuvosto 2017.