Siirry sisältöön

Valtion liikuntaneuvosto

Valtion liikuntaneuvosto on liikuntalaissa määritelty opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin. Liikuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä liikunnan kannalta laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä asioita sekä erityisesti arvioida valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia liikunnan alueella. Liikuntaneuvoston tehtävänä on myös tehdä aloitteita ja esityksiä liikunnan kehittämiseksi sekä antaa lausuntoja liikuntamäärärahojen käytöstä ja strategisesti merkittävistä liikuntaa koskevista asioista.

Valtioneuvosto asettaa liikuntaneuvoston eduskunnan toimikaudeksi kuultuaan liikunnan eri aloja edustavia järjestöjä ja yhteisöjä sekä muita merkittäviä yhteistyötahoja. Liikuntaneuvostossa tulee olla edustettuina erilaiset yhteiskunnalliset näkemykset, liikunnan eri toimialueet ja yhteistyötahot, liikunnan kansalaisjärjestöt ja kunnat sekä alueelliset ja kielelliset näkökohdat.

Liikuntaneuvosto 2023–2027

puheenjohtaja:

kansanedustaja Timo Heinonen
(varajäsen kansanedustaja Ville Kaunisto)

varapuheenjohtajat:

kansanedustaja Ritva Elomaa
(varajäsen kansanedustaja Jaana Strandman)
kansanedustaja Mika Poutala
(varajäsen yliopisto-opettaja Jasmin Pyöriäinen)

jäsenet:

kansanedustaja Marko Asell
(varajäsen VTM Marjukka Eveliina Mattila)
pääsihteeri Henrika Backlund
(varajäsen valmennuksen johtaja Henrik Dettmann)
kansanedustaja Tiina Elo
(varajäsen yrittäjä Shawn Huff)
kansanedustaja Timo Furuholm
(varajäsen ammattivalmentaja Edla Niemi)
KTM Miina-Anniina Heiskanen
(varajäsen FM Anu Rajajärvi)
kansanedustaja Pauli Kiuru
(varajäsen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo)
rehtori Pasi Kivisaari
(varajäsen LitM Markku Siponen)
urheilija Arttu-Petteri Klami
(varajäsen Oskar Viding)
MMT Erja Rappe
(varajäsen professori Olli J. Heinonen)
kansanedustaja Mari-Leena Talvitie
(varajäsen kansanedustaja Mia Laiho).