Siirry sisältöön

Valtion liikuntaneuvosto

Valtion liikuntaneuvosto on liikuntalaissa määritelty opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin. Liikuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä liikunnan kannalta laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä asioita sekä erityisesti arvioida valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia liikunnan alueella. Liikuntaneuvoston tehtävänä on myös tehdä aloitteita ja esityksiä liikunnan kehittämiseksi sekä antaa lausuntoja liikuntamäärärahojen käytöstä ja strategisesti merkittävistä liikuntaa koskevista asioista.

Valtioneuvosto asettaa liikuntaneuvoston eduskunnan toimikaudeksi kuultuaan liikunnan eri aloja edustavia järjestöjä ja yhteisöjä sekä muita merkittäviä yhteistyötahoja. Liikuntaneuvostossa tulee olla edustettuina erilaiset yhteiskunnalliset näkemykset, liikunnan eri toimialueet ja yhteistyötahot, liikunnan kansalaisjärjestöt ja kunnat sekä alueelliset ja kielelliset näkökohdat.

Liikuntaneuvosto 2023–2027

puheenjohtaja:

kansanedustaja Timo Heinonen
(varajäsen: kansanedustaja Ville Kaunisto)

varapuheenjohtajat:

kansanedustaja Ritva Elomaa
(varajäsen: kansanedustaja Jaana Strandman)
kansanedustaja Mika Poutala
(varajäsen: yliopisto-opettaja Jasmin Pyöriäinen)

jäsenet:

kansanedustaja Marko Asell
(varajäsen: poliittinen avustaja Marjukka Mattila)
pääsihteeri Henrika Backlund
(varajäsen: valmennuksen johtaja Henrik Dettmann)
kansanedustaja Tiina Elo
(varajäsen: yrittäjä Shawn Huff)
kansanedustaja Timo Furuholm
(varajäsen: ammattivalmentaja Edla Niemi)
poliittinen avustaja Miina-Anniina Heiskanen
(varajäsen: EU kotimaan avustaja Anu Rajajärvi)
kansanedustaja Pauli Kiuru
(varajäsen: kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo)
rehtori Pasi Kivisaari
(varajäsen: kansanedustaja Markku Siponen)
urheilija Arttu-Petteri Klami
(varajäsen: Oskar Viding)
vanhempi tutkija, dosentti Erja Rappe
(varajäsen: professori Olli J. Heinonen)
kansanedustaja Mari-Leena Talvitie
(varajäsen: kansanedustaja Mia Laiho)