Siirry sisältöön

Statens idrottsråd

Statens idrottsråd är undervisnings- och kulturministeriets sakkunnigorgan i uppgifter enligt idrottslagen. Idrottsrådet tillsätts av statsrådet för riksdagens mandatperiod. Statens idrottsråd har till uppgift att behandla frågor som med tanke på idrott och idrottspolitik är vittsyftande och principiellt viktiga. Idrottsrådet har särskilt till uppgift att utvärdera vilka verkningar statsförvaltningens åtgärder har på idrottens område, ta initiativ och göra framställningar för utvecklande av idrotten samt ge utlåtanden om användningen av idrottsanslagen inom sitt verksamhetsområde.