Siirry sisältöön

Sekretariatet

Vikarierande generalsekretare Toni Piispanen
e-post: toni.piispanen@gov.fi eller tfn. 029 533 0284

Specialsakkunnig Saku Rikala
e-post: saku.rikala@gov.fi eller tfn. 029 533 0042

Administrativ medarbetare Alina Arjatsalo
e-post: alina.arjatsalo@gov.fi eller tfn. 050 479 7399

Generalsekreterare Minttu Korsberg (tjänstledig till den 31 juli 2027)
e-post: minttu.korsberg@gov.fi eller tfn. 029 533 0018

Postadress:

Statens idrottsråd
PB 29
00023 Statsrådet

Besöksadress:

Sjötullsgatan 10, Helsingfors

Nätfakturaadress:

Nätfakturaadress/OVT-kod: 003702458728
Förmedlarkod: E204503 (Opus Capita Group Oy)
FO-nummer: 0245872-8
Mervärdesskattenummer: FI02458728
Referens: Toni Piispanen/Statens idrottsråd