Siirry sisältöön

Presentation av Statens idrottsråd

Statens idrottsråd är undervisnings- och kulturministeriets sakkunnigorgan i uppgifter enligt idrottslagen. Idrottsrådet tillsätts av statsrådet för riksdagens mandatperiod. Statens idrottsråd har till uppgift att behandla frågor som med tanke på idrott och idrottspolitik är vittsyftande och principiellt viktiga. Idrottsrådet har särskilt till uppgift att utvärdera vilka verkningar statsförvaltningens åtgärder har på idrottens område, ta initiativ och göra framställningar för utvecklande av idrotten samt ge utlåtanden om användningen av idrottsanslagen inom sitt verksamhetsområde.

Efter att ha hört organisationer och sammanslutningar som företräder olika områden inom idrotten samt viktiga samarbetsparter inom idrotten tillsätter statsrådet statens idrottsråd för en period som motsvarar riksdagens mandatperiod. I idrottsrådet skall olika samhällsuppfattningar, verksamhets- och samarbetsområden inom idrottskulturen, medborgarorganisationerna inom idrotten samt kommunerna vara företrädda och regionala och språkliga synpunkter beaktas.

Statens idrottsråd 20232027

Ordförande:

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on Timo-Heinonen-VLN-720x480.jpg
riksdagsledamot Timo Heinonen
(suppleant: riksdagsledamot Ville Kaunisto)

Viceordföranden:

riksdagsledamot Ritva Elomaa
(suppleant: riksdagsledamot Jaana Strandman)
Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on Mika-Poutala-VLN-720x480.jpg
riksdagsledamot Mika Poutala
(suppleant: universitetslärare Jasmin Pyöriäinen)

Övriga medlemmar:

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on Marko-Asell-VLN-720x480.jpg
riksdagsledamot Marko Asell
(suppleant: politisk assistent Marjukka Mattila)
Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on Henrika-Backlund-VLN-720x480.jpg
generalsekreterare Henrika Backlund
(suppleant: chefstränare Henrik Dettmann)
riksdagsledamot Tiina Elo
(suppleant: företagare Shawn Huff)
Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on Timo-Furuholm-VLN-720x480.jpg
riksdagsledamot Timo Furuholm
(suppleant: professionell tränare Edla Niemi)
Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on Miina-Anniina-Heiskanen-VLN-720x480.jpg
politisk assistent Miina-Anniina Heiskanen
(suppleant: EU kotimaan avustaja Anu Rajajärvi)
Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on Pauli-Kiuru-VLN-720x480.jpg
riksdagsledamot Pauli Kiuru
(suppleant: riksdagsledamot Sinuhe Wallinheimo)
Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on Pasi-Kivisaari-VLN-720x480.jpg
rektor Pasi Kivisaari
(suppleant: riksdagsledamot Markku Siponen)
Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on Arttu-Petteri-Klami-VLN-720x480.jpg
idrottare Arttu-Petteri Klami
(suppleant: Oskar Viding)
Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on Erja-RappeVLN-720x480.jpg
seniorforskare, docent Erja Rappe
(suppleant: professor Olli J. Heinonen)
riksdagsledamot Mari-Leena Talvitie
(suppleant: riksdagsledamot Mia Laiho)