Siirry sisältöön

Presentation av Statens idrottsråd

Statens idrottsråd är undervisnings- och kulturministeriets sakkunnigorgan i uppgifter enligt idrottslagen. Idrottsrådet tillsätts av statsrådet för riksdagens mandatperiod. Statens idrottsråd har till uppgift att behandla frågor som med tanke på idrott och idrottspolitik är vittsyftande och principiellt viktiga. Idrottsrådet har särskilt till uppgift att utvärdera vilka verkningar statsförvaltningens åtgärder har på idrottens område, ta initiativ och göra framställningar för utvecklande av idrotten samt ge utlåtanden om användningen av idrottsanslagen inom sitt verksamhetsområde.

Efter att ha hört organisationer och sammanslutningar som företräder olika områden inom idrotten samt viktiga samarbetsparter inom idrotten tillsätter statsrådet statens idrottsråd för en period som motsvarar riksdagens mandatperiod. I idrottsrådet skall olika samhällsuppfattningar, verksamhets- och samarbetsområden inom idrottskulturen, medborgarorganisationerna inom idrotten samt kommunerna vara företrädda och regionala och språkliga synpunkter beaktas.

Statens idrottsråd 20192023

Ordförande:

riksdagsledamot Paavo Arhinmäki (suppleant, byggnadsingenjör Anneli Lehto)

Viceordföranden:

riksdagsledamot Marko Asell (suppleant, chef för idrotts- och ungdomsenheten Petteri Lahti)

riksdagsledamot Pasi Kivisaari (suppleant, idrotts- och ungdomsverksamhetsledare Petteri Salmijärvi)

Övriga medlemmar:

riksdagsledamot Ritva Elomaa (suppleant Oskar Viding)
projektchef Saara Karkulahti (suppleant, ledamotsassistent Sara Saramäki)
riksdagsledamot Timo Heinonen (suppleant, riksdagsledamot Sari Sarkomaa)
eneralsekreterare Hanna Huumonen (suppleant, politisk assistent Marjukka Mattila)
idrottare Arttu-Petteri Klami (suppleant, kontorist Suvi Karhu)
tränare Ismo Läntinen (suppleant Matias Turkkila)
riksdagsledamot Sari Multala (suppleant, riksdagsledamot Arto Satonen)
idrottsråd Tuija Pohjola (suppleant, idrottschef Antti Kempas)
biträdande professor, akademiforskare Elina Sillanpää (suppleant, olympisk simmare Ari-Pekka Liukkonen)
riksdagsledamot Joakim Strand (suppleant, generalsekreterare Christel Björkstrand)