Siirry sisältöön

Ministeriöiden liikunnan ja liikkumisen tuloskortit

Vain pieni osa suomalaisista liikkuu terveytensä kan­nalta riittävästi. Liian vähäinen liikkuminen vaikuttaa niin yksilöiden hyvinvointiin ja elämänlaatuun kuin laaja-alaisesti yhteiskunnan eri sektoreilla. Käytännössä kaikkien hallinnonalojen päätöksillä ja toimilla vaikutetaan väestön liikkumiseen ja liikuntaan.

Valtion liikuntaneuvosto on valmistellut yhteistyössä eri ministeriöiden kanssa ministeriöiden liikunnan ja liikkumisen tuloskortit. Tuloskorteissa kuvataan kunkin ministeriön intressi, tavoitteet, toimenpiteet, resurssit, mittarit, keskeinen lainsäädäntö ja keskeiset kehittä­miskohteet liittyen liikkumisen ja liikunnan edistämi­seen.