Siirry sisältöön

Ministeriöiden liikunnan ja liikkumisen tuloskortit

Lapsista noin kolmannes ja aikuisista neljännes täyttää liikkumissuosituksen. Ikääntyneistä ja toimintarajoitteista henkilöistä vielä tätäkin harvempi. Liikkuminen vaikuttaa niin yksilöiden hyvinvointiin ja elämänlaatuun kuin laaja-alaisesti yhteiskunnan eri sektoreilla.

Liikkumisen määrä on vähentynyt erityisesti siksi, että arjessa liikutaan yhä vähemmän. Ihmisten arki kuluu suurelta osin eri hallinnonalojen vaikutuspiirissä ja liikuntahallinnon ulottumattomissa, kuten varhaiskasvatuksessa, kouluissa, työpaikoilla tai näiden välisillä matkoilla. Arkiliikkumiseen vaikutetaan eri hallinnonalojen toimilla, kuten kasvatus- ja koulutus-, ympäristö-, rakentamis-, liikenne- ja liikuntapolitiikalla.

Valtion liikuntaneuvosto valmisteli yhteistyössä eri ministeriöiden kanssa ministeriöiden liikunnan ja liikkumisen tuloskortit vuonna 2019. Tuloskorttien tiedot on päivitetty (tammikuu 2024) liikuntaneuvoston toimikaudella 2019-2023 toteuttamien ministeriöarviointien pohjalta. Tuloskorteissa kuvataan kunkin ministeriön intressi, tavoitteet, toimenpiteet, lainsäädäntö, resurssit, mittarit ja kehittä­miskohteet liittyen liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistämi­seen.

Kuva: Ministeriöiden kiinnekohdat liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistämiseen.