Siirry sisältöön

Ajankohtaiset

Arviolta 15 % liikuntatutkijoista kokenut työssään vaikuttamista tai painostamista

26.4.2022
Liikuntatutkijat kokevat työssään vaikuttamista ja häirintää, mutta vaikuttaminen ja häirintä ei näytä olevan yleistä. Vaikuttaminen ja häirintä näyttävät kohdistuvan tutkijoihin erityisesti liikunta-alan sisältä ja liittyvän erityisesti liikunnan tai urheilun kannalta negatiivisiin tutkimusaiheisiin ja -tuloksiin, selviää valtion liikuntaneuvoston toteuttamasta kyselystä. Lue lisää…

Valtion liikuntahallinnon ohjauksella ollut vaikutusta erityisesti tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen liikuntasektorilla – Ympäristönäkökulmat eivät nouse vielä merkittävästi esiin ohjauksessa

20.1.2022
Liikuntahallinto on toiminut valtionhallinnossa edelläkävijänä kestävän kehityksen edistämisessä esimerkiksi integroimalla teeman järjestöjen yleisavustusten kriteeristöön. Kestävän kehityksen systemaattiseen edistämiseen on kuitenkin vielä matkaa, selviää valtion liikuntaneuvoston tilaamasta arvioinnista Kestävä kehitys valtion liikuntaa ja urheilua edistävissä toimenpiteissä. Lue lisää…

Liikunnan koulutuskeskusten arviointi käynnistyy – Toteutuksesta vastaa Owal Group

20.12.2021
Valtion liikuntaneuvosto käynnistää arvioinnin liikunnan valtakunnallisista ja alueellisista koulutuskeskuksista (urheiluopistot). Arvioinnin tavoitteena on tuottaa kokonaiskuva liikunnan koulutuskeskusten toiminnan nykytilasta, asemasta ja merkityksestä osana liikunta-alan ja koulutusalan toimijakenttää. Arvioiti tuottaa myös suosituksia koulutuskeskusten roolin, toiminnan, valtionohjauksen ja yhteistyön kehittämiseksi. Lue lisää…

Lasten ja nuorten fyysinen toimintakyky huolestuttavalla tasolla

15.12.2021
Noin 40 prosentilla 5. ja 8. luokan oppilaista fyysinen toimintakyky on tasolla, joka voi vaikeuttaa arjessa jaksamista. Erityisesti keskivartalon lihaskunto on heikentynyt edellisvuoteen verrattuna. Move!-mittaustuloksissa on paljon alueellista vaihtelua. Vuoden 2021 varusmiesten kestävyyskunto on mittaushistorian toiseksi huonoin. Lihaskunnoltaan hyväkuntoisten varusmiesten osuus on viime vuosina hieman laskenut ja heikkokuntoisten osuus kasvanut. Lue lisää…