Siirry sisältöön

Ajankohtaiset

Tarjouspyyntö arvioinnista: Kestävän kehityksen edistäminen valtion liikkumista, liikuntaa ja urheilua koskevissa toimenpiteissä

14.4.2021
Valtion liikuntaneuvosto käynnistää arvioinnin kestävän kehityksen edistämisestä osana valtion liikkumista, liikuntaa ja urheilua koskevia toimenpiteitä. Arvioinnissa on tarkoitus muun muassa selvittää, miten opetus- ja kulttuuriministeriö edistää kestävää kehitystä osana liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistämisen toimenpiteitä, kuten osana eri avustusmuotoja ja informaatio-ohjausta. Lue lisää…

Valtion liikuntaneuvoston lausunto Valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021–2032

18.2.2021
Liikuntaneuvosto nostaa esille, että valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa ei tunnisteta liikennejärjestelmän merkitystä väestön fyysiselle aktiivisuudelle ja liikunnan harrastamiselle. Suunnitelmassa ei myöskään tunnisteta väestön vähäistä fyysistä aktiivisuutta keskeisenä toimintaympäristön muutoksena ja haasteena. Lue lisää…

Valtion liikuntaneuvoston lausunto Fossiilittoman liikenteen tiekartasta

18.2.2021
Valtion liikuntaneuvosto pitää välttämättömänä, että kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman mukainen vähintään 30 miljoonan euron taso turvataan vuosiksi 2021–2030 kävelyn ja pyöräilyn infran kehittämiseksi. Lisäksi kävelyn ja pyöräilyn infrastruktuurin edistämiseksi tulee tavoitteeksi asettaa myös infrastruktuurin laadun ja hoidon tason parantaminen. Lue lisää…

Lausunto: Luonnos valtioneuvoston koulutuspoliittiseksi selonteoksi

22.1.2021
Liikuntaneuvosto nostaa esiin, että selontekoluonnoksessa ei tunnisteta riittävän hyvin fyysisen aktiivisuuden merkitystä kansanterveydelle ja -taloudelle eikä tuoda esille konkreettisia toimenpiteitä, joilla edistetään fyysistä aktiivisuutta eri koulutusasteilla. Lue lisää…